Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Powstanie stacja uzdatniania wody w Węgrzcach Wielkich

Gmina Wieliczka jest miejscem, które stale inwestuje w rozwijanie swojej infrastruktury, a jednym z najnowszych projektów realizowanych przez tę gminę jest rozbudowa sieci wodociągowej, wraz z budową Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla lepszego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, co sprawi, że jakość życia w regionie znacząco się poprawi.

Należy przypomnieć, że ta inwestycja to część większego projektu obejmującego budowę Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi. Te różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne mają strategiczne znaczenie w kontekście systemu zaopatrzenia w wodę.

Głównym celem tego projektu jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, która zostanie zlokalizowana obok istniejącej stacji. Nowa stacja zostanie wyposażona w kompletny ciąg technologiczny oczyszczania wody, który składa się z układu napowietrzania wody, filtracji ciśnieniowej oraz dezynfekcji wody. Cała infrastruktura zostanie umieszczona w nowym budynku, co zapewni skuteczność i niezawodność procesu uzdatniania wody.

Nowa stacja uzdatniania wody, razem z hydrofornią, będzie dostarczać wodę do istniejących zbiorników wody pitnej o łącznej pojemności 2300 m3. Ta woda będzie nadal podawana do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce Wielkie, co zapewni stałe dostawy wody pitnej dla mieszkańców.

Projekt zakłada także budowę nowej sieci wodociągowej o średnicy 250 mm, łączącej dwie istniejące, aktywne sieci wodociągowe – tę w miejscowości Kokotów i tę w miejscowości Węgrzce Wielkie. Ta interkonektywna sieć umożliwi bardziej efektywne przesyłanie wody oraz dostarczanie jej do różnych części gminy.

Należy podkreślić, że całe przedsięwzięcie jest finansowane dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład, co znacząco przyspiesza jego realizację i sprawia, że jest to krok w kierunku poprawy jakości życia i komfortu mieszkańców Gminy Wieliczka. Woda jest zasobem niezbędnym dla życia, a ta inwestycja stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia niezawodnego dostępu do czystej wody pitnej dla wszystkich mieszkańców gminy.

Fot. UMiG Wieliczka

Dodaj komentarz