Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Budżet Obywatelski w Niepołomicach [WYNIKI]

Znamy już wyniki głosowania na projekty z Budżetu Obywatelskiego! Niemal milion złotych wydany zostanie na realizację 58 projektów. Efekty Waszego zaangażowania będzie można zobaczyć na własne oczy w każdym sołectwie i na każdym osiedlu, ponieważ nie było okręgu, w którym nie wyłoniono by zwycięskiego zadania.

Budżet Obywatelski to w naszej gminie nowość. Pomysł wydzielenia części budżetu gminy na realizację pomysłów poddanych i wybranych przez Mieszkańców realizowany był wcześniej w innych samorządach. Dzięki temu mogliśmy się uczyć na doświadczeniach tych miast. Ogrom pracy przy wprowadzaniu Budżetu Obywatelskiego wykonali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej. Dzięki uzyskanemu przez nich dofinansowaniu z funduszy norweskich oraz wielu godzinom pracy wolontariuszy, informacja o projekcie dotarła do szerokiej rzeszy mieszkańców. Oni również odpowiedzialni byli za wydruk kart oraz liczenie głosów. Należą im się słowa najwyższego uznania.

Otrzymaliśmy łącznie 136 propozycji zadań. Po ich weryfikacji pod głosowanie poddano 115 z nich. Przez niemal dwa tygodnie zbieraliśmy głosy na poszczególne projekty. O zbieranie poparcia dla swoich pomysłów energicznie zabiegali sami autorzy. Starali się dotrzeć do sąsiadów, zbierali głosy przekonując przechodniów, prowadzili kampanie informacyjne. Dzięki temu łącznie oddano około 6600 ważnych głosów!

Głosy te trzeba było przeliczyć, a następnie ustalić, które zadania zostaną rekomendowane do realizacji. Przeglądając wyniki niejednokrotnie zauważymy, że zrealizowane zostaną projekty, które miały mniej głosów, niż te odrzucone. Nie jest to błąd ? jeżeli projekt jest za drogi, aby zmieścić się w limicie środków przysługujących sołectwu/osiedlu, dofinansowany zostanie kolejny projekt, mieszczący się w limicie.

Przykładowo:
W miejscowości X do rozdysponowania było 10 tysięcy złotych.
Zgłoszono cztery projekty: A za 7500, B za 4000, C za 2000 i D za 400 złotych.
W wyniku głosowania projekty otrzymały odpowiednio A:100, B:80, C:50, D: 10 głosów.
Projekt A uzyskał największe poparcie więc zostaje skierowany do realizacji. Komisja odejmuje jego koszt od budżetu dla danej miejscowości. W tym przypadku, do wykorzystania pozostaje 2500 złotych (10 000 ? 7 500). Projekt B, mimo uzyskania dobrego wyniku, nie może zostać zrealizowany, ponieważ nie ma wystarczającej ilości środków. Komisja sprawdza więc kolejną propozycję. To projekt C za 2000 złotych. On uzyskał wprawdzie mniej głosów, niż projekt B, ale jego realizacja jest możliwa. Komisja po raz kolejny odejmuje jego wartość od pozostałej puli, w wyniku czego do rozdysponowania pozostaje 500 złotych. Projekt D wprawdzie uzyskał 10 głosów, czyli ośmiokrotnie mniej niż B, ale wart jest 400 złotych, czyli mieści się w budżecie. Ostatecznie do realizacji przewidziane są projekty A, C i D, a w budżecie gminy zostaje 100 złotych oszczędności.

Teraz poszczególne pozycje budżetu muszą zostać zwiększone o kwotę pieniędzy niezbędną do realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego. Następnie do pracy przystąpią pracownicy poszczególnych działów magistratu. Każde zadanie ma przyporządkowaną komórkę odpowiedzialną za jego realizację.

Już dziś wiemy, że Budżet Obywatelski będzie kontynuowany. W przyszłym roku ponownie zaprosimy Państwa do składania propozycji, promowania ich i zbierania głosów na wybrane projekty. To ważny element istnienia społeczeństwa obywatelskiego. A przecież samorząd to my wszyscy.

Zobacz wyniki: Budżet Obywatelski w Niepołomicach

(Źródło: Gmina Niepołomice)

Dodaj komentarz