Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Pozwolenie na realizację kolejnego odcinka obwodnicy Niepołomic

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar wydał pozwolenie na realizację kolejnego odcinka obwodnicy Niepołomic. Pierwszą decyzję dotyczącą nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 uzyskano w lutym 2024 roku. Jakiego fragmentu dotyczy nowo wydane pozwolenie?

Nowe pozwolenie wydane przez małopolskiego wojewodę zostało wydane na dłuższy fragment tej inwestycji. Obwodnica Niepołomic będzie się składać z trasy łącznie liczącej 5,3 km. Biegnie od obwodnicy Podłęża do skrzyżowania drogi krajowej nr 75 (ul. Brzeska). Nowy odcinek stanowi istotne połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych, co przyczyni się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Decyzja wojewody Klęczara dotyczy fragmentu o długości prawie 3 km i obejmuje 93 działki. Realizacją tego zadania zajmuje się Zarząd Województwa Małopolskiego, który planuje również przebudowę dróg gminnych i powiatowych, takich jak ul. Wimmera (na długości ok. 30 m), ul. Wodna (na długości 31,5 m) oraz ul. Grabska (na długości 41 m). Rozbudową zostaną objęte także trzy skrzyżowania oraz ul. Fabryczna (na długości 76 m).

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ważnym krokiem, który przyśpiesza realizację projektu, jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez wojewodę Krzysztofa Klęczara. Dzięki temu inwestor może rozpocząć prace budowlane bez zbędnych opóźnień, co pozwoli na szybsze zakończenie inwestycji i korzyści dla mieszkańców.

Budowa obwodnicy Niepołomic to nie tylko poprawa infrastruktury drogowej, ale również szansa na rozwój lokalnej gospodarki i zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów. Nowa droga przyczyni się do redukcji ruchu tranzytowego w centrum miasta oraz poprawi dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne dla mieszkańców Niepołomic i Podłęża.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz