Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Jak będzie wyglądać centrum Zabierzowa Bocheńskiego?

Centrum

28 lutego, mieszkańcy Zabierzowa Bocheńskiego zgromadzili się, aby po raz drugi omówić przyszłość swojej miejscowości, szczególnie koncentrując się na rozwoju centrum.

Po wcześniejszym spotkaniu, gdzie mieszkańcy, korzystając z warsztatów stolikowych, rozważali różne aspekty użytkowania centrum – od tego, co już funkcjonuje dobrze, po potrzeby i możliwości rozwoju – Wojciech Świątek z 55architekci przedstawił opracowaną koncepcję. Projekt ten odzwierciedlał wspólne ambicje mieszkańców dotyczące kierunku rozwoju Zabierzowa Bocheńskiego, wyznaczając ścieżkę dla przyszłych przedsięwzięć.

W ramach proponowanych zmian, teren przed szkołą miałby zostać przeorganizowany, tworząc plac z przestrzenią dla systemu kiss and ride dla bezpiecznego wysiadania dzieci. Poprawione zostałyby też połączenia między budynkami szkolnymi, dodana nowa sala gimnastyczna zastępująca dotychczasową, nieodpowiadającą już potrzebom. Dom kultury zyskałby nowe funkcje i przestrzenie rekreacyjne, w tym kawiarnię i oranżerię, a w jego okolicy pojawiliby się nowi użytkownicy przestrzeni. Plan zakładał również rozbudowę przedszkola i reorganizację przyległego placu zabaw, a także stworzenie dodatkowych ścieżek spacerowych, pumptracku oraz miejsc parkingowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.

Ta wizja przyszłości Zabierzowa Bocheńskiego, choć ambitna, rysuje obiecujące perspektywy rozwoju. Realizacja projektu będzie wymagać czasu, funduszy i konsekwencji w działaniu. Pierwszy krok ku jej urzeczywistnieniu planowany jest już na ten rok, dzięki wykorzystaniu programu Feniks i współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Metropolią Krakowską.

 

Dodaj komentarz