Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

OSP Podłęże z nowym nabytkiem: Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

OSP Podłęże

Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu wkroczyła na nowy etap w swojej historii dzięki zakupowi pierwszego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Scania P 360 4×4. Ta znacząca inwestycja zastępuje wysłużonego Mercedesa i stanowi kamień milowy dla jednostki, podnosząc jej potencjał ratowniczy na zupełnie nowy poziom.

Inwestycja wsparta przez gminę

Zakup nowego pojazdu, o wartości 1,4 mln zł, był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Niepołomice. Współfinansowanie przez lokalne władze podkreśla wagę roli, jaką ochotnicza straż pożarna odgrywa w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury regionu.

Nowy samochód – nowe możliwości

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P 360 4×4 to nie tylko symbol modernizacji floty OSP Podłęże, ale przede wszystkim narzędzie, które znacząco poprawi skuteczność reakcji jednostki na zdarzenia. Wyposażony w nowoczesną technologię i sprzęt, samochód ten zapewnia strażakom lepsze możliwości interwencji, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych.

Kluczowe znaczenie dla regionu

Znaczenie nowego pojazdu wykracza poza granice Podłęża. Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu zabezpiecza również zdarzenia w strategicznych lokalizacjach, takich jak autostrada A4 czy Niepołomicka Strefa Inwestycyjna. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zwiększa nie tylko bezpieczeństwo tych obszarów, ale także efektywność interwencji w razie potrzeby.

Podsumowanie

Nabycie przez OSP Podłęże fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P 360 4×4 jest wyrazem zaangażowania jednostki i lokalnej społeczności w zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki wspólnym wysiłkom Miasta i Gminy Niepołomice oraz strażaków ochotników, region staje się bezpieczniejszy dla wszystkich jego mieszkańców i odwiedzających. Nowy pojazd nie tylko zastępuje stary sprzęt, ale przede wszystkim otwiera nowe możliwości dla OSP Podłęże, umacniając jej kluczową rolę w systemie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

fot. OSP Podłęże

Dodaj komentarz