Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Z pieśnią ku wolności

Po raz czwarty w Woli Batorskiej obchodzono w szczególny sposób Święto Niepodległości. Organizatorami wydarzenia było Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej przy współpracy z Januszem Rojkiem, animatorem kultury, mieszkańcem wsi. Podobnie jak w latach ubiegłych, w sobotę przed Świętem Niepodległości (w tym roku wypadła 7 listopada) mieszkańcy Woli Batorskiej i społeczność szkolna mieli okazję uczcić Niepodległą RP w atmosferze patriotyzmu i zadumy.

Obchody rozpoczęły się od tradycyjnego turnieju strzeleckiego z broni pneumatycznej.

W tym roku o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice można było powalczyć w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem zawodów czuwał oddział Ligi Obrony Kraju, stworzony przy Gimnazjum w Woli Batorskiej, koordynowany przez Klaudię Łachman i Waldemara Kapałę. W kategorii dzieci i młodzieży wygrała Justyna Pałkowska, zaś turniej wśród dorosłych ? Michał Dziedzic.

Druga część obchodów rozpoczęła się wieczorem w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej. O godzinie 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. nastąpiły kolejne części obchodów: oficjalna ? Hymn Polski i Apel Pamięci oraz artystyczna ? impresja słowno- muzyczna ?Z pieśnią ku wolności??.

Apel Pamięci poprowadził mjr Wojciech Nowakowski, impresję według scenariusza i pod okiem autora tej relacji przygotowała uzdolniona młodzież gimnazjum, wspierana przez Janusza Rojka. Widowisko odnosiło się do najważniejszej daty, czyli 11 listopada 1918r., ale poprowadziło widzów przez cały trudny wiek XX, aż do współczesności.

Wyjątkową atrakcją, wieńczącą to radosne święto, było wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych, tych najbardziej związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, kojarzonych z czynem Legionów Polskich. Parafianie, chór złożony z uczniów gimnazjum, prowadzony przez Mariolę Grochot i wszyscy uczestniczący w obchodach, mogli wspólnie zaśpiewać: ?Wojenko, wojenko?, ?Marsz Pierwszej Brygady?, ?I Kadrowa?, ?Rozkwitały pąki białych róż? i wiele innych. A wszystko to w asyście sztandarów gimnazjum, Ochotniczej Straży Pożarnej i harcerzy niepołomickiego Szczepu Puszcza, przedstawicieli władz Miasta i Gminy Niepołomice, władz sołectwa i wielu gości, reprezentujących instytucje i organizacje związane z naszą miejscowością.

Organizatorzy wydarzenia z Dyrektorem Gimnazjum, Tomaszem Donatowiczem na czele, pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości oraz wszystkim uczestnikom tego niezwykłego wydarzenia, promującego postawę patriotyczną, kształtującego młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny oraz będącego świadectwem naszej pamięci o dorobku i ofierze naszych przodków.

Marcin Słoczyński
nauczyciel historii w gimnazjum w Woli Batorskiej

Dodaj komentarz