Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Poszukiwana rodzina zastępcza oraz osoba do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

fot. Freepik

Wielickie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało apel. Poszukiwani są kandydaci na rodziny zastępcze oraz osoby gotowe do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Sprawdź obowiązujące wymogi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce rozbudowało sieć całodobowych i dziennych placówek. Mogą z nich korzystać osoby niepełnosprawne, samotne i starsze. Zgodnie z zaleceniem Powiatu Wielickiego prowadzone są obecnie cztery domy pomocy społecznej. Łącznie znajduje się tam 186 mieszkańców, dwa środowiskowe domy samopomocy i dwa warsztaty terapii zajęciowej dla 125 uczestników.

Jednym z głównych działań wielickiego Centrum jest również zapewnienie, adekwatnych do potrzeb i wieku, warunków rozwoju i wychowania dzieciom, które znalazły się w potrzebie ze względu na niewydolność wychowawczą swoich rodziców. Z tego względu nie mogą one pozostać w swoim naturalnym środowisku. Zastępcza forma opieki, a w szczególności rodzinna opieka zastępcza, jest jednym z głównych priorytetów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Jakie należy spełnić wymogi, aby zostać rodziną zastępczą lub móc prowadzić rodzinny dom dziecka?

Kandydatem mogą zostać osoby, które:

  1. Przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem.
  3. Nie były/nie są pozbawione władzy rodzicielskiej.
  4. Nie są obciążeni obowiązkiem uiszczania alimentów bądź wypełniają ten obowiązek, jeśli wynika on z tytułu egzekucyjnego.
  5. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
  6. Są w stanie zapewnić dziecku warunki mieszkaniowe oraz bytowe.
  7. Nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych.
  8. Nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

Źródło: Powiat Wielicki

Dodaj komentarz