Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

INNOWATOR SPOŁECZNY POTRZEBNY OD ZARAZ

Nowość, udoskonalenie, wynalazek. To mogą być pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy określenie ?innowacja?. A co się stanie, jeśli dodamy do tego słowo ?inkubator?? Odpowiedzi można szukać w nowym projekcie Stowarzyszenia WIOSNA – WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI.

 

Stowarzyszenie WIOSNA, realizując swoje projekty, także te sztandarowe, jak SZLACHETNA PACZKA czy AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, na co dzień eksploruje nieznane obszary i testuje nowe rozwiązania. Podejmowanie ryzyka, tworzenie nowatorskich przedsięwzięć mających na celu zmianę otaczającej nas rzeczywistości wpisane jest w DNA organizacji. WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI jest tego kolejnym doskonałym przykładem. Projekt został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli niepełnosprawnych, osobach powyżej 50. roku życia oraz młodych bez doświadczenia zawodowego. W ramach projektu WIOSNA wspierać będzie innowacyjne pomysły, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

INNOWATOR czyli kto

Innowatorem może zostać każdy. Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty posiadające osobowość prawną, a więc na przykład: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy. Innowatorzy społeczni to bardzo często tzw. społecznicy, osoby aktywne w społecznościach lokalnych, których cechą wspólną jest brak zgody na zastaną rzeczywistość i chęć jej zmiany.

INKUBATOR czyli jak

Inkubator to nic innego jak przestrzeń będąca przyjaznym ekosystemem. To komfortowe miejsce sprzyjające powstawaniu innowacyjnych pomysłów. Dlatego pomoc i wsparcie, jakie Stowarzyszenie WIOSNA przygotowało w ramach projektu, będzie skrojone na miarę każdego innowatora. Granty w wysokości do 80 000 zł, specjalistyczne szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne, wsparcie organizacyjno-techniczne oraz materiały szkoleniowe w postaci e-learningu dla autorów najlepszych pomysłów są tego świetnym przykładem. Takim wsparciem zostaną objęte 32 wybrane innowacje, spośród których 4 zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

WIOSNA czyli my

Misja i wartości, które przyświecają Stowarzyszeniu WIOSNA od ponad 15 lat, znajdują swoje odzwierciedlenie również w założeniach WIOSENNEGO INKUBATORA INNOWACJI. Projekty realizowane w WIOŚNIE również są innowacyjne, stawiają na niekonwencjonalne rozwiązania, a ich główną rolą jest zmiana rzeczywistości. Co więcej, WIOSNA realizując liczne projekty z obszaru aktywizacji zawodowej, takie jak TELEKARIERA czy 50+ DOJRZALI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI, ma spore doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi oraz małopolskimi pracodawcami.

INNOWATOR SPOŁECZNY czyli TY

Odkryłeś w sobie impuls do działania? Masz świetny pomysł, ale brakuje Ci zasobów? Zostań innowatorem już dziś! Wejdź na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznaj się z regulaminem udziału w projekcie wraz z załącznikami. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (I tura rekrutacji trwa od 28 listopada do 11 stycznia 2017r.). Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie!

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator

Tel.: +48 785 788 020, +48 785 501 436

E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Dodaj komentarz