Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Podziel się krwią!

Wójt Gminy Biskupice oraz Klub Honorowych Dawców Krwi zapraszają na akcję krwiodawstwa połączoną z akcją rejestracji dawców szpiku kostnego, która odbędzie się w budynku UG Biskupice w dniu 22 listopada 2015 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 13.00.

HONOROWYM DAWCĄ KRWI zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała bezinteresownie krew lub jej składniki.

Kandydat do oddania krwi powinien mieć:

– ukończone 18 lat i nie przekroczone 65
– masę ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników, dla dawców krwinek powyżej 70 kg
– obywatelstwo polskie

Ze sobą należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, wpisanym, aktualnym miejscem zameldowania (zamieszkania) i numerem PESEL. Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa. Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. W dniu poprzedzającym oddanie krwi, krwiodawca powinien spożyć lekkostrawną kolację, a w dniu oddania krwi, być po lekkim, beztłuszczowym śniadaniu. krew przetłuszczona nie nadaje się do celów leczniczych.

Krwiodawca przed oddaniem krwi ZAWSZE
– wypełnia kwestionariusz dawcy
– przechodzi badanie laboratoryjne krwi
– jest badany przez lekarza w związku z pojawieniem się nowego wirusa grypy A/H1N1,
– składa stosowne, pisemne oświadczenie

Po oddaniu krwi przysługuje:
– tytuł i legitymacja Honorowy Dawca Krwi z wpisaną grupą krwi, którą wydaje jednostka publicznej służby zdrowia (można ją odebrać w kilka dni po oddaniu)
– ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal , są to czekolady lub inne produkty żywnościowe
– zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu oddania krwi
– zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
– otrzymanie wyników badań krwi.

Krew pełną – mężczyzna może oddać 6 razy, a kobieta 4razy w roku. Przerwa między pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi pełnej. Osocze – metodą plazmaferezy automatycznej, w ilości 600 ml, może być pobierane do 20 razy w roku, z przerwą między pobraniami nie krótszą niż 2 tygodnie. Od jednego dawcy można pobrać w ciągu jednego roku nie więcej niż 15 litrów osocza. Płytki krwi – zabieg trombaferezy, wykonywany jest do12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza w szczególnych przypadkach przerwy pomiędzy zabiegami mogą być skrócone. Krwinki czerwone – zabieg erytroaferezy, może być wykonywany nie częściej, niż co 2 miesiące przy pobraniu jednej jednostki krwinek i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu dwóch jednostek krwinek.

Oddający krew pełną, spędza w placówce ok. godziny. Samo pobranie krwi pełnej trwa kilka minut. Proces oddawania  składników krwi (osocza i płytek) jest dłuższy, przebiega ok. godziny. Krwiodawca zawsze może zrezygnować lub wycofać zgodę na oddanie krwi, bez  wpływu na oddawanie krwi w przyszłości

A PO ODDANIU KRWI

Bezpośrednio po oddaniu krwi, wymagany jest co najmniej półgodzinny odpoczynek, zjedzenie lekkiego posiłku (kanapki, zupy, połowy czekolady) i wypicie ok. 0,5 l płynu niegazowanego.
Zaleca się, aby zaraz po oddaniu krwi nie prowadzić pojazdów. Nie wolno w dniu oddania krwi pić alkoholu ani wód gazowanych. Osoby pracujące w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego i koncentracji (np. pilot, maszynista, kierowca, operator dźwigu, pracujący na wysokości) oraz osoby uprawiające sport wysiłkowy, mogą powrócić do zajęć, po 12-tu godzinach od oddania krwi.W czasie 24 godzin po oddaniu krwi należy unikać dźwigania ciężarów, wykonywania większych prac fizycznych i uprawiać sportu wyczynowego. Istnieje zagrożenie krwawienia do tkanek (pod skórę) z nakłutej żyły i powstania  krwiaka.

Każda krew jest badana w kierunku nosicielstwa wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2.Wykonuje się także test kiłowy.
Krwiodawca może otrzymać wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i wpis grupy krwi do właściwego dokumentu. Odbiera je wyłącznie osobiście. W wyjątkowych wypadkach można wydać wyniki osobie upoważnionej pisemnie. W przypadku dodatnich wyników badań wirusologicznych dawca jest powiadamiany listownie i zaproszony jest do placówki służby krwi w celu wykonania ponownych badań. Po potwierdzeniu wyników badań, dawca kierowany jest do  dalszej diagnostyki i leczenia. Powiadamiana jest również właściwa placówka sanitarno-epidemiologiczna.

Dodaj komentarz