Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Kultura oceny ? w podróży do odkrycia uczniowskich potencjałów

Polskie Towarzystwo Dysleksji, Oddział w Niepołomicach zaprasza nauczycieli i specjalistów na seminarium naukowo – szkoleniowe pt.: ?Kultura oceny ? w podróży do odkrycia uczniowskich potencjałów?

Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2019 r.w godz. 17.00 ? 20.00 w Laboratorium  Aktywności  Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 28.

Rola i jakość oceny na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma ogromny wpływ na dalsze losy ucznia, który z każdym kolejnym rokiem staje przed nowymi coraz trudniejszymi wyzwaniami edukacyjnymi.

Na ile ocena może wpływać i rozbudzać motywację dziecka do nauki i poznawania świata, odkrywania pasji, a na ile może zabić wewnętrzną motywację z jaką każdy człowiek rodzi się i dorasta?

Takie pytania są obecnie ważnym elementem w dyskusji nad koniecznością zmian jakości edukacji w Polsce. Takimi tematami między innymi zajmuje się ruch Budzących się Szkół, do którego należy Szkoła przy Malborskiej w Krakowie.

Unikając oceny ilościowej umożliwia wszystkim dzieciom równe szanse na starcie, nie selekcjonuje i nie rankinguje. Jak wskazuje Dyrektor Katarzyna Cieciura ? [?] rozbudzamy wewnętrzne potrzeby edukacyjne, aby od najmłodszych lat dziecko czuło się odpowiedzialne za własny proces kształcenia. Każdy jest inny, każdy ma swój osobisty potencjał, jaki szkoła może rozwinąć, otwierając się na potrzeby i możliwości dziecka?.

Seminarium poprowadzą: Maria Foryś i Katarzyna Cieciura

Maria Foryś –  diagnosta i terapeuta dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krakowskim poradnictwie psychologiczno ? pedagogicznym. Wykładowca kursów z diagnozy pyschopedagogicznej, logopedycznej, terapii oraz metodyki zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej krajowego modelu pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum oraz systemowych rozwiązań we współpracy szkoły i poradni. W dysertacji doktorskiej przeprowadziła badania naukowe nad zdolnościami uczniów z dysleksją. W województwie małopolskim pełniła funkcję koordynatora ds. standardów poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego. Założyciel i Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddziału nr 109  w Niepołomicach. Ekspert w projektach ORE Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Katarzyna Cieciura – doświadczona nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, autorka scenariuszy lekcji ruchowych do książek Nowej Ery ?Elementarz XXI wieku? oraz ?Raz, dwa, trzy, teraz My!?. Od ośmiu lat dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. C. Borzęckiej w Krakowie, pierwszej i jedynej w Krakowie szkoły działającej w ruchu Budzących się Szkół.

Plan seminarium:

  1. Podsumowanie działań PTD w 2018 roku oraz wprowadzenie: Kultura oceny a zdolności dzieci ? Maria Foryś ? przewodnicząca PTD, Oddziału w Niepołomicach

Prelekcja zaproszonego gościa Pani Katarzyny Cieciury:

  1. Rola oceniania w szkole i uwarunkowania prawne
  2. Brak oceny czy samoocena ? czyli jak oceniamy w naszej szkole, będącej w nurcie BsS.
  3. Przybliżenie idei ruchu Budzących się Szkół
  4. Dyskusja i dobre praktyki

Warunki zgłoszenia:
Obowiązuje rejestracja elektroniczna pod linkiem:  https://goo.gl/forms/OhtcZtzWfOVRyG1g2

Limit miejsc: 20 ? 25 uczestników

Koszt uczestnictwa jest bezpłatny dla członków PTD z aktualną wpłatą na 2018 r, sympatycy i zainteresowani udziałem: 50 zł. Wpłata na miejscu szkolenia.

W razie pytań prosimy kontaktować się z oddziałem: ptd.niepolomice@gmail.com

Dodaj komentarz