/div>divrclass=-containel>divrclass=.gridloveslot-ll>-navclass=-gridlove-main-navigatio>an href=https://gazetawielicka.plkcategora/wydarzieiw/ >Wydarzieiw>/a>aArticl class="-post9087 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taglondoisko -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckive..entum-kultury"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/londoisko-przidgnowohuckime..entum-kultury-godziny-otweariw/ -titl="Londoisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Godziny otweariwn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/londoisko_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Londoisko w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/londoisko-przidgnowohuckime..entum-kultury-godziny-otweariw/ >Londoisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Godziny otweariw>/a>/div>aArticl class="-post9083 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taglopew -tagspekntkl"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskaglopew-kampewlna-zaprasezn-ngspekntkl-dla-ervca-adronw/ -titl="Krakowska Oopew Kampewlna zapraseza n spekntkl “Ln servc -adronw”n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lopew_kampewlna_w_krakowive80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Krakowska Oopew Kampewlna w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskaglopew-kampewlna-zaprasezn-ngspekntkl-dla-ervca-adronw/ >Krakowska Oopew Kampewlna zapraseza n spekntkl “Ln servc -adronw”>/a>/div>aArticl class="-post9021 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagedzeci -tagkulturw -tagmikolajki -tagnck -tagnowohuckive..entum-kultury -tagteatr"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/nck-zapraseznedzecin-ngmikolajkip-w-owej-hucie/ -titl="NCK zaprasezaedzeci n Mikołajki w Nowej Hucien"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/mikolajki_nowohuckiv_..entum_kultury-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Mikołajki w Nowej Hucien" >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/nck-zapraseznedzecin-ngmikolajkip-w-owej-hucie/ >NCK zaprasezaedzeci n Mikołajki w Nowej Hucie>/a>/div>aArticl class="-post9010 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taggroteska -tagkulturw -tagmedycyna -tagteatr -tagzdrowie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/kodgmistrzow-wgteatrize-goteska/ -titl="Kod Mistrzów w Teatriz Ggoteskan"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/spotkaniv_kod_mistrzow_w_krakowive80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Spotkaniv z lekarzim w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/kodgmistrzow-wgteatrize-goteska/ >Kod Mistrzów w Teatriz Ggoteska>/a>/div>/lit/lit> an href#>Rregio>/a> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionkrakow/ >Kraków>/a>aArticl class="-post9087 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taglondoisko -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckive..entum-kultury"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/londoisko-przidgnowohuckime..entum-kultury-godziny-otweariw/ -titl="Londoisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Godziny otweariwn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/londoisko_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Londoisko w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/londoisko-przidgnowohuckime..entum-kultury-godziny-otweariw/ >Londoisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Godziny otweariw>/a>/div>aArticl class="-post9083 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taglopew -tagspekntkl"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskaglopew-kampewlna-zaprasezn-ngspekntkl-dla-ervca-adronw/ -titl="Krakowska Oopew Kampewlna zapraseza n spekntkl “Ln servc -adronw”n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lopew_kampewlna_w_krakowive80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Krakowska Oopew Kampewlna w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskaglopew-kampewlna-zaprasezn-ngspekntkl-dla-ervca-adronw/ >Krakowska Oopew Kampewlna zapraseza n spekntkl “Ln servc -adronw”>/a>/div>aArticl class="-post9077 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorykrakow -tagalab -tagbadania"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpzecziestwolwyciekly-danve-pcj.enow-znanvgo-dlborcagorum-lepzej-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ -titl="Wyciekłdy dne -pcj.enów znanvgo dlborcagorum. Lepzej zastrzeż swój -nuer PESEL!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/krakow_badania_krwijpme80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Badania dlborcagoyjne Kraków"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbezpzecziestwolwyciekly-danve-pcj.enow-znanvgo-dlborcagorum-lepzej-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ >Wyciekłdy dne -pcj.enów znanvgo dlborcagorum. Lepzej zastrzeż swój -nuer PESEL!>/a>/div>aArticl class="-post9033 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinnerccategorykrakow -tagfacebook -tagiestagram -tagsoriwl-@medi -tagtiktok"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinne/jaks-pzyskac-kclienas-pznajgte-3-skutecznvesposoby/ -titl="Jak -pzyskać kcliena? Ppznaj te 3 skutecznv sposoby!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/prowadzieie_facebooka_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinne/jaks-pzyskac-kclienas-pznajgte-3-skutecznvesposoby/ >Jak -pzyskać kcliena? Ppznaj te 3 skutecznv sposoby!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionwwielizkw/ >Wwielizkw>/a>aArticl class="-post9070 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadania -taglekarz -tagnfz -tagokulgsaa"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigokulgscip-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi okulgści w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_okulgsaa_na_nfzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz okulgsaaa n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigokulgscip-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi okulgści w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9062 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadania -taglekarz -tagnfz -tagrehabilitacja -tagrehabilitant"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigrehabilitacjigmedycznvjp-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi rehabilitacji medycznvj w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_rehabilitacji_medycznvj_na_nfzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarzi rehabilitacji medycznvj n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigrehabilitacjigmedycznvjp-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi rehabilitacji medycznvj w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post8995 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadania -taglaryngolog -taglekarz -tagnfz"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarziglaryngolodzyp-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi laryngolodzy w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_laryngologt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz laryngolog n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarziglaryngolodzyp-wwwielizcve-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi laryngolodzy w Wwielizcea n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9000 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorywwielizkw -tagnarkotyki -tagpoelija"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpzerw-fiatk-pndagpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelija-odkrylap-wdwoch-prziszukanicach -titl="Najpzerw Fiat Ppnda, poite .cłe mieszkaniv. Co poelija odkryła w dwóch prziszukanicac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/10/poelija2015-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpzerw-fiatk-pndagpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelija-odkrylap-wdwoch-prziszukanicach >Najpzerw Fiat Ppnda, poite .cłe mieszkaniv. Co poelija odkryła w dwóch prziszukanicac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//region/niepolomice >NNieołlomie>/a>aArticl class="-post9059 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadania -taglekarz -tagnfz -tagrehabilitacja -tagrehabilitant"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigrehabilitacjigmedycznvjp-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi rehabilitacji medycznvj w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_rehabilitacji_medycznvj_na_nfzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarzi rehabilitacji medycznvj n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigrehabilitacjigmedycznvjp-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi rehabilitacji medycznvj w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9064 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadania -taglekarz -tagnfz -tagokulgsaa"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigokulgscip-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi okulgści w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_okulgsaa_na_nfzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz okulgsaaa n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigokulgscip-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi okulgści w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9055 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadania -taglaryngolog -taglekarz -tagnfz"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarziglaryngolodzyp-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ -titl="Lekarzi laryngolodzy w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_laryngologt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz laryngolog n NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarziglaryngolodzyp-w-niepolomicace-ngnfztsaan-kolejki/ >Lekarzi laryngolodzy w NNieołlomiacht n NFZ. Saan kolejkia n 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post8991 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .category/niepolomic -tagochotnlizt- trazs-pzarna -tagosp -tagstrazs-pzarna -tagstrazacy -tagstrazak -tagzaegoze">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicestrazacygosp-zgzaegoza-otrzymalignowys-pjazd/ -titl="Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowyt-pjazdn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/OSP_zaegoze_/niepolomict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Ochotnlizt Straż Pożarna w Zagóozu NNieołlomiach"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicestrazacygosp-zgzaegoza-otrzymalignowys-pjazd/ >Strażacy OSP z Zagóoza otrzymali nowyt-pjazd>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regiongdow/ >Gdów>/a>aArticl class="-post9073 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorygdow -tagpoelija -tagzlodziejR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/zlodziej_gdow-80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Złldziej złapany w Geowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl class="-post8975 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagradwan-smpor -tagsiatkrowk -tagzawody"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnvesiatkarskivesukcesygradwansmpor-zggdowa/ -titl="Kolejnv siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Geowan"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/radwan_smpor_gdow_zawodyt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Radwan Smpor z Geowa w trakciv gry w siatkówkę"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnvesiatkarskivesukcesygradwansmpor-zggdowa/ >Kolejnv siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Geowa>/a>/div>aArticl class="-post8667 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorygdow -taggdow -tagpozar -tagstraz"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozar-.putosaanugzaerazal-szkolegpodsaawowej/ -titl="Pożar .putosaanu zaerażał szkole podsaawowejn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-370x278.jpmr370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-270x203.jpmr270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-570x428.jpmr570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar-740x555.jpmr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar.jpmr852w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozar-.putosaanugzaerazal-szkolegpodsaawowej/ >Pożar .putosaanu zaerażał szkole podsaawowej>/a>/div>aArticl class="-post8639 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorygdow -tagpoelija -tagsklep -tagzabka"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligsprzidawcygnozem/ -titl="Grozili sprzidawcy nożemn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/399t89756-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligsprzidawcygnozem/ >Grozili sprzidawcy nożem>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionbiskupicce >Biskupice>/a>aArticl class="-post9110 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorybiskupicc -tagnarkotyki -tagpoelija"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechaligna-ientewencje-a-znalezlignarkotyki/ -titl="Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotykin"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/11/311454838967-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechaligna-ientewencje-a-znalezlignarkotyki/ >Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl class="-post8617 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorybiskupicc -tagostrzezieie -tagoszustwo"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupicceuwazajgna-oszustowgpodajacych- segza-pracownikow-urzidu-gminy/ -titl="Uważaj n oszustów podającychl-sę za pracowników Urzędu Gminy!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/woman-3687080_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupicceuwazajgna-oszustowgpodajacych- segza-pracownikow-urzidu-gminy/ >Uważaj n oszustów podającychl-sę za pracowników Urzędu Gminy!>/a>/div>aArticl class="-post8592 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiskupicc .categorybiznes -tagautobus -tagmpk -tagwst"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccenowa-liniagautobusowa-zywwielizki-doybiskupich -titl="Nowa linia autobusowa z Wwielizki do Biskupic"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme80x60.jpemr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme300x225.jpemr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme768x576.jpemr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme370x278.jpemr370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme270x203.jpemr270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme570x428.jpemr570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpme740x555.jpemr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpm.jpemr 102w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccenowa-liniagautobusowa-zywwielizki-doybiskupich >Nowa linia autobusowa z Wwielizki do Biskupic>/a>/div>aArticl class="-post8456 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiskupicc .categorybiznes -tagdroga -tagiewestycje -tagremont"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-w-gminsegbiskupicce -titl="Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” w Gminse Biskupicen"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/asfalt-80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwald-w-gminsegbiskupicce >Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” w Gminse Biskupice>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionklaj/ >Kłaj>/a>aArticl class="-post8400 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryklaj ttagdrogi -tagklaj ttagremont"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/remontgdrog-gminnych-wgklajue -titl="Remont dróg gminnych w Kłajun"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/12/remont_drogi-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/remontgdrog-gminnych-wgklajue >Remont dróg gminnych w Kłaju>/a>/div>aArticl class="-post8256 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categoryklaj ttaga4 -tagautostradi -tagtargdoisko -tagwypeank"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/poelija--pozukuje-s.wadkow-smiertelnvgo-wypeakugna-a4/ -titl="Poelija -pozukuje ś.wadków śmiertelnvgo wypeaku n A4n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/11/31439-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/poelija--pozukuje-s.wadkow-smiertelnvgo-wypeakugna-a4/ >Poelija -pozukuje ś.wadków śmiertelnvgo wypeaku n A4>/a>/div>aArticl class="-post8251 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categoryklaj ttaga4 -tagklaj ttagpoelija -tagtargdoisko -tagwypeank"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/targdoisko-smiertelnygwypeankgna-autostradzsega4/ -titl="Targdoisko. Śmiertelny wypeank n autostradzse A4n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/wypeank_1-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/targdoisko-smiertelnygwypeankgna-autostradzsega4/ >Targdoisko. Śmiertelny wypeank n autostradzse A4>/a>/div>aArticl class="-post8186 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categoryklaj ttagcwlizenia -tagteryagoralsi -tagwojsko -tagwojskogpoeskiv -tagwot"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/strzalyp-wszkolegcwlizenia-gwardzistowgigteryagoralsow/ -titl="Strzałdyw szkole. Ćwlizenia gwardzistów i Teryagoralsów">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/2-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklaj/strzalyp-wszkolegcwlizenia-gwardzistowgigteryagoralsow/ >Strzałdyw szkole. Ćwlizenia gwardzistów i Teryagoralsów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionokoelice >Okoelic>/a>aArticl class="-post8624 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryokoelic -tagenergylranda -taghallowere -tagoktoberfest -tagzabawa"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoktoberfestgighallowerep-wenergylrandi/ -titl="Oktoberfest i Hallowere w Energylrandi">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/poeska_zlota_jesirep12-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoktoberfestgighallowerep-wenergylrandi/ >Oktoberfest i Hallowere w Energylrandi>/a>/div>aArticl class="-post8454 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryokoelic -tagbezrobociv -tagfundusz -tagiewestycje -tagpraca -tagwspearie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/aktywizacjagzawodowa-dzsekigfunduszom-europejskim-90-mln-zl-dlagbezrobotnych-malopoean/ -titl="Aktywizacja zawodowaaedzęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoean">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2020/04/anytime_coworking_krakow-33-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/aktywizacjagzawodowa-dzsekigfunduszom-europejskim-90-mln-zl-dlagbezrobotnych-malopoean/ >Aktywizacja zawodowaaedzęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnych Małopoean>/a>/div>aArticl class="-post8424 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryokoelic -tagbaelic -taglotnlsko -tagmalopoeska -tagturystyka"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/malopoeskagna-turystycznymwszczycie-rekordowe-wzrostygiglotnlskop-wpelnym-rozkwliie/ -titl="Małopoeska na -urystycznym szczycie. Rekordowe wzrosty i lotnlsko w pełnym rozkwliie">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2019/11/airmpor-2373727_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/malopoeskagna-turystycznymwszczycie-rekordowe-wzrostygiglotnlskop-wpelnym-rozkwliie/ >Małopoeska na -urystycznym szczycie. Rekordowe wzrosty i lotnlsko w pełnym rozkwliie>/a>/div>aArticl class="-post8402 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryokoelic .categorywydarzieiw -tagenergylranda -tagpeak-rozrywki -tagroller-coaster"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/s.watowysdzsengroller-coasterap-wenergylrandigsprawdz/ -titl="Ś.watowy Dzseń Roller Coastera w Energylrandi! Sprawdź!n"> -imr-widt=80 -heigh=53c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2053'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-s_cald.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Peak Rozrywki Kraków i Wwielizkw"y dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-s_cald.jpmr2560w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-300x200.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4- 102x683.jpmr 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-768x512.jpmr768w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/s.watowysdzsengroller-coasterap-wenergylrandigsprawdz/ >Ś.watowy Dzseń Roller Coastera w Energylrandi! Sprawdź!>/a>/div>/lit/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bezpzecziestwol >Bezpzecziństwo>/a>aArticl class="-post9110 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorybiskupicc -tagnarkotyki -tagpoelija"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechaligna-ientewencje-a-znalezlignarkotyki/ -titl="Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotykin"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/11/311454838967-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechaligna-ientewencje-a-znalezlignarkotyki/ >Pojechali na ientewencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl class="-post9077 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorykrakow -tagalab -tagbadania"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpzecziestwolwyciekly-danve-pcj.enow-znanvgo-dlborcagorum-lepzej-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ -titl="Wyciekłdy dne -pcj.enów znanvgo dlborcagorum. Lepzej zastrzeż swój -nuer PESEL!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/krakow_badania_krwijpme80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Badania dlborcagoyjne Kraków"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbezpzecziestwolwyciekly-danve-pcj.enow-znanvgo-dlborcagorum-lepzej-zastrzez-swoje-nuer-pesel/ >Wyciekłdy dne -pcj.enów znanvgo dlborcagorum. Lepzej zastrzeż swój -nuer PESEL!>/a>/div>aArticl class="-post9073 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorygdow -tagpoelija -tagzlodziejR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/zlodziej_gdow-80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Złldziej złapany w Geowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl class="-post9000 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpzecziestwo .categorywwielizkw -tagnarkotyki -tagpoelija"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpzerw-fiatk-pndagpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelija-odkrylap-wdwoch-prziszukanicach -titl="Najpzerw Fiat Ppnda, poite .cłe mieszkaniv. Co poelija odkryła w dwóch prziszukanicac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/10/poelija2015-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpzerw-fiatk-pndagpoitem_cal-mieszkaniv-cogpoelija-odkrylap-wdwoch-prziszukanicach >Najpzerw Fiat Ppnda, poite .cłe mieszkaniv. Co poelija odkryła w dwóch prziszukanicac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/samgozad/ >Samgoząd>/a>aArticl class="-post8860 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgozad -taglepozey/niepolomic -tagpoeskigalarm-smogowy -tagsmog">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicena-rynkup-w-niepolomicacesaanely-ogromnve-luca-doyczigo-sluzah -titl="Na rynku w NNieołlomiachtsaanęłdyogromnv płuca. Do .zigo służą?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/poeski_alarm_smogowy_Nniepolomict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicena-rynkup-w-niepolomicacesaanely-ogromnve-luca-doyczigo-sluzah >Na rynku w NNieołlomiachtsaanęłdyogromnv płuca. Do .zigo służą?>/a>/div>aArticl class="-post7978 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgozad -tagosp -tagosp-zakrzowiec -tagstrazacy -tagzakrzowiec">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicesto-dltgosp-zakrzowiec/ -titl="Sto dlt OSP Zakrzowiec">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/4bb0aaeac8634dd58242e80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicesto-dltgosp-zakrzowiec/ >Sto dlt OSP Zakrzowiec>/a>/div>aArticl class="-post7899 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgozad -tagbudowa-drogi -tagdroga -taggminay/niepolomic -tag/niepolomic -tagsolomrog">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicebedzsegprzibudowa-drogip-wsolomrogue -titl="Będzse przibudowa drogi w Słlomrogu">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/droga_solomrog-80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicebedzsegprzibudowa-drogip-wsolomrogue >Będzse przibudowa drogi w Słlomrogu>/a>/div>aArticl class="-post6521 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorysamgozad">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plsamgozad/kto-wygrap-wsejmikcach -titl="Kto wygra w sejmikcac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2018/03/urnay215260-e1521217939845-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plsamgozad/kto-wygrap-wsejmikcach >Kto wygra w sejmikcac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/edukaijah >Edukaija>/a>aArticl class="-post8643 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaija .category/niepolomic -tagedukaija -tag/niepolomic -tagszkola -tagtaulica"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceszkolyp-w-niepolomicacezyskaja-ienteaktywnegtaulice/ -titl="Szkołdyw NNieołlomiachtzyskają ienteaktywne taulicen"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/taulica_ienteaktywna_/niepolomict80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceszkolyp-w-niepolomicacezyskaja-ienteaktywnegtaulice/ >Szkołdyw NNieołlomiachtzyskają ienteaktywne taulice>/a>/div>aArticl class="-post8609 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaija .categorywwielizkw -tagedukaija -tag/aukw -tagszkola -tagszkola-wyzsza"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaansegwyzszagszkola-ekonomliznap-wwwielizcv/ -titl="Powsaanse Wyższt Szkoła Ekonomlizna w Wwielizcen"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaansegwyzszagszkola-ekonomliznap-wwwielizcv/ >Powsaanse Wyższt Szkoła Ekonomlizna w Wwielizce>/a>/div>aArticl class="-post8488 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaija .categorywwielizkw -tagbudowa -taggrabic -tagszkola"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/budowa-szkolyp-wgrabiusdzseje-sie/ -titl="Budowa szkołdyw Grabiu. Dzsejel-sę!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/rozbudowa-szkolyppodsaawowejp-wGrabiu-1692685427-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/budowa-szkolyp-wgrabiusdzseje-sie/ >Budowa szkołdyw Grabiu. Dzsejel-sę!>/a>/div>aArticl class="-post8483 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaija .categorywwielizkw -tagbudowa -tagsledzsejowmic -tagszkola"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/rozbudowa-szkolyppodsaawowejp-wsledzsejowmicach -titl="Rozbudowa SzkołdyPodsaawowejyw Śledzsejowmicacn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/rozbudowa-szkolyppodsaawowejp-wSledzsejowmicac-gm-Wwielizkw-001-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/rozbudowa-szkolyppodsaawowejp-wsledzsejowmicach >Rozbudowa SzkołdyPodsaawowejyw Śledzsejowmicac>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/biznes/ >Biznes>/a>aArticl class="-post8674 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategory/niepolomic -tagbloeiw -tag/niepolomikivebloeiw -tagpumptrack -tagskcatpeak">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikivebloeiw-wzbogaca- segogskcatpeak-is-umptrackh -titl="NNieołlomikiv Błleiw wzbogacą -sę o skcatpeak i -umptrackn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict80x60.png 80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict300x225.png 300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict768x576.png 768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict370x278.png 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict270x203.png 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict570x428.png 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict740x555.png 740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomic.png 102w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikivebloeiw-wzbogaca- segogskcatpeak-is-umptrackh >NNieołlomikiv Błleiw wzbogacą -sę o skcatpeak i -umptrack>/a>/div>aArticl class="-post8671 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategorykrakow -taga4 -tagautostradi -tagbudowa -tagiewestycje -tagrozbudowa"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/rozbuduja-fragmmenygautostradyga4/ -titl="Rozbudują fragmmeny autostrady A4n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04-80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04-300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04-768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04- 102x768.jpmr 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04-740x555.jpmr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04.jpmr800w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/rozbuduja-fragmmenygautostradyga4/ >Rozbudują fragmmeny autostrady A4>/a>/div>aArticl class="-post8656 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategorywwielizkw -tagwegrzictwwiekiv -tagwwielizkw -tagwodociagi"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaansegsaaija-uz daeiweiw-wodytwgwegrzicac-wwiekiach -titl="Powsaanse saaija uz daeiweiw wody w Węgrzicac Wwiekiacn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/rozbudowa-siecigwodociagowejporazgbudowa-Saaiji-Uz daeiweiw-WodytWegrzictWwiekie-001-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaansegsaaija-uz daeiweiw-wodytwgwegrzicac-wwiekiach >Powsaanse saaija uz daeiweiw wody w Węgrzicac Wwiekiac>/a>/div>aArticl class="-post8607 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategory/niepolomic -tagekpolgiw -tagodpady"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceuozadgskoentoluje-umowysna-odbiorgodpadow/ -titl="Uoząd skoentoluje umowy n odbiór odpadów">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/kolgorypojemnikow-na-smieci-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceuozadgskoentoluje-umowysna-odbiorgodpadow/ >Uoząd skoentoluje umowy n odbiór odpadów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/kultura/ >Kultura>/a>aArticl class="-post8574 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkonceor -tagmuzywk -tagzapowiedz"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/skcleowie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwstep-wolny/ -titl="Skcleowie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/3C2WDGLFeWOZrZKIt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkultura/skcleowie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwstep-wolny/ >Skcleowie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!>/a>/div>aArticl class="-post8519 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykultura ccategory/niepolomic -tagfestiwal-wwna -tagtargi-wwna -tagwwno -tagwwnobranie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikigfestiwal-wwna-juzgw-trep-eekendh -titl="NNieołlomiki Festiwal Wwna jużyw tre weekend!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/grapes-7157943_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikigfestiwal-wwna-juzgw-trep-eekendh >NNieołlomiki Festiwal Wwna jużyw tre weekend!>/a>/div>aArticl class="-post8391 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkonceory -tagkrakow -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury -tagwydarzieiw"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/wwiekiv-gwiazdysna-konceorcacez-okazji-40-leciagnck/ -titl="Wwiekiv gwiazdy n konceorcac z okazji 40-lecia NCK!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/aktualnosc-sc.eagnck-2023t80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkultura/wwiekiv-gwiazdysna-konceorcacez-okazji-40-leciagnck/ >Wwiekiv gwiazdy n konceorcac z okazji 40-lecia NCK!>/a>/div>aArticl class="-post8240 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkrakow -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury -tagaansec">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkultura/odkryj-sztukpetancap-wjej-zaskakujacych-odsloncach -titl="Odkryj sztukę -tńca w jej zaskakującychlodsłlecac!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/femcal-g209344004_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkultura/odkryj-sztukpetancap-wjej-zaskakujacych-odsloncach >Odkryj sztukę -tńca w jej zaskakującychlodsłlecac!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/smpor/ >Smpor>/a>aArticl class="-post8975 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowwk -tagzawodyR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah -titl="Kolejne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/radwan_smpor_gdow_zawodye80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Radwan Smpor z Gdowayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah >Kolejne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa>/a>/div>aArticl class="-post8600 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagdostepnosc -taggdow -tagszkola -tagzesmplgszkolR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotych-nagpoprawegdostepnoscigbudynkupzesmplugszkolp-wgeowieh -titl="550 tsięcy złotych n poprawę dostępności budynku Zesmpłu Szkół w Geowie">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de80x60.jpemr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de300x225.jpemr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de 102x768.jpemr 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de768x576.jpemr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de370x278.jpemr370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de270x203.jpemr270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de570x428.jpemr570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356de740x555.jpemr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356d.jpemr 280w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzlotych-nagpoprawegdostepnoscigbudynkupzesmplugszkolp-wgeowieh >550 tsięcy złotych n poprawę dostępności budynku Zesmpłu Szkół w Geowie>/a>/div>aArticl class="-post8595 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysmpor -tagbiezeiw -tagbolsko -tagbloeiw -tag/niepolomic -tagsmpor">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomice-w-niepolomicacepowsaansegbiezeiw-lekkoaitltyczna-ignowegbolsko/ -titl="W NNieołlomiachtpowsaanse bieżnia dekkoaitltyczna i nowe bolsko">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/running-7056590_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomice-w-niepolomicacepowsaansegbiezeiw-lekkoaitltyczna-ignowegbolsko/ >W NNieołlomiachtpowsaanse bieżnia dekkoaitltyczna i nowe bolsko>/a>/div>aArticl class="-post8429 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorysmpor .categorywwielizkw -tagbudowa -taghala -taghalaysmporowa -tagiewestycje -tagsmpor">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najnowoczesnsejszaghalaysmporowagiewestycjagna-wysokim-pozilomeh -titl="Najnowocześnsejsza hala smporowa. Iewestycja n wysokim pozilome">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/a26f18a9d3a83de9059be80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najnowoczesnsejszaghalaysmporowagiewestycjagna-wysokim-pozilomeh >Najnowocześnsejsza hala smporowa. Iewestycja n wysokim pozilome>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/inneh >Inne>/a>aArticl class="-post9104 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehtechnpolgiw-igkomfporewprowadzieiegdo-s.waat-bramgautormaycznyach -titl="Technpolgiw i Komfpor: Wprowadzieie do Ś.wata Bram Autormaycznyac">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/12/napedye80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Napędy do bram Wwielizkw"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehtechnpolgiw-igkomfporewprowadzieiegdo-s.waat-bramgautormaycznyach >Technpolgiw i Komfpor: Wprowadzieie do Ś.wata Bram Autormaycznyac>/a>/div>aArticl class="-post9093 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehzaluzjve-lisowane-jako-uniwersalna-dekoraija-do-kazdigo-oknah -titl="Żaluzjv -lisowane jako uniwersalna dekoraija do każdigo okna">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/-lisykrakowrealizacjag80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Pilsy Kraków realizacja"y dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/-lisykrakowrealizacjag80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag 102x768.jpmr 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag 536x1152.jpmr 536w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag2048x 536.jpmr2048w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag370x278.jpg 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag270x203.jpg 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag570x428.jpg 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag740x555.jpmr740w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehzaluzjve-lisowane-jako-uniwersalna-dekoraija-do-kazdigo-oknah >Żaluzjv -lisowane jako uniwersalna dekoraija do każdigo okna>/a>/div>aArticl class="-post9033 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne ccategorykrakow -tagfacebook -tagiesaagram -tagsociale-mnda -tagtiktok">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/prowadzieie_facebooka_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>aArticl class="-post8686 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne ccategorykrakow -tagadopija -tagpies -tagpomoc -tagschronlsko -tagzawirazet">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehfundaija-czlowiek-dlagzawiramatadoptuj-psah -titl="Te urocze psiaki .zikają na Ciebie! Bllsko 200 -sów szuka domu">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/przytullskoot80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehfundaija-czlowiek-dlagzawiramatadoptuj-psah >Te urocze psiaki .zikają na Ciebie! Bllsko 200 -sów szuka domu>/a>/div>/lit/lit <-forrclass=-gridlovesearch--forractionf=https://gazetawielicka.pl method=get>>button typ=submitrclass=-gridlovebutton-search>Szukaj/litdivrclass=-gridloveslot-ll>divrclass="-gridlovesite-branding minin"> spanrclass="site--titl h1"l>an href=https://gazetawielicka.pl rel=homll>-imrclass="-gridlovelogo-minielazy"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07//gazet_awielick_mini_2023.png alt="Ggazet Wwielika - Najnowsze wiadomości z Wwielizki, NNieołlomi, Gdowa, Kłajw i Biskupic">>/a>an href=https://gazetawielicka.plkcategora/wydarzieiw/ >Wydarzieiw>/a>aArticl class="-post9087 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagloeowisko -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/loeowiskogprzid-nowohuckim-c.entumykulturyggldziny-otwarciah -titl="Loeowisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Gldziny otwarcia">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/loeowisko_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Loeowisko w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/loeowiskogprzid-nowohuckim-c.entumykulturyggldziny-otwarciah >Loeowisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Gldziny otwarcia>/a>/div>aArticl class="-post9083 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagopera -tagspektaklR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskagopera-kameralna-zapraszagna-spektakl-layservagpadronah -titl="Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La serva padrona”">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/opera_kameralna_w_krakowict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Krakowska Opera Kameralna w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskagopera-kameralna-zapraszagna-spektakl-layservagpadronah >Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La serva padrona”>/a>/div>aArticl class="-post9021 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagdzseci -tagkultura -tagmikolajki -tagnck -tagnowohuckie-c.entumykultury -tagaeatrR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/nck-zapraszagdzsecigna-mikolajkigw-nowej-hucmeh -titl="NCK zaprasza dzseci na Mikołajkiyw Nowej Hucme">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/mikolajki_nowohuckie_c.entum_kulturyg80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Mikołajkiyw Nowej Hucme"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/nck-zapraszagdzsecigna-mikolajkigw-nowej-hucmeh >NCK zaprasza dzseci na Mikołajkiyw Nowej Hucme>/a>/div>aArticl class="-post9010 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -taggroteskw -tagkultura -tagmedycyna -tagteatr -tagzdrowie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/kod-mistrzow-wgteatrize-goteskwh -titl="Kod Mistrzów w Teatriz Ggoteskw">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/spotkaniv_kod_mistrzow_w_krakowict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Spotkaniv z lekarzim w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/kod-mistrzow-wgteatrize-goteskwh >Kod Mistrzów w Teatriz Ggoteskw>/a>/div>/lit/lit> an href#>Rregio>/a> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionkrakowh >Kraków>/a>aArticl class="-post9087 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagloeowisko -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/loeowiskogprzid-nowohuckim-c.entumykulturyggldziny-otwarciah -titl="Loeowisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Gldziny otwarcia">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/loeowisko_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Loeowisko w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/loeowiskogprzid-nowohuckim-c.entumykulturyggldziny-otwarciah >Loeowisko przid Nowohuckim C.entum Kultury. Gldziny otwarcia>/a>/div>aArticl class="-post9083 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorywydarzieiw -tagopera -tagspektaklR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskagopera-kameralna-zapraszagna-spektakl-layservagpadronah -titl="Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La serva padrona”">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/opera_kameralna_w_krakowict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Krakowska Opera Kameralna w Krakowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/krakowskagopera-kameralna-zapraszagna-spektakl-layservagpadronah >Krakowska Opera Kameralna zaprasza na spektakl “La serva padrona”>/a>/div>aArticl class="-post9077 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorykrakow -tagalab -tagbadaeiw"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwycmekly-dane-pacj.enow-znanego-dlboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ -titl="Wycmekłdydane pacj.enów znanego dlboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/krakow_badaeiw_krwijpmt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Badaeiw dlboratgoyjne Kraków"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwycmekly-dane-pacj.enow-znanego-dlboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ >Wycmekłdydane pacj.enów znanego dlboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!>/a>/div>aArticl class="-post9033 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne ccategorykrakow -tagfacebook -tagiesaagram -tagsociale-mnda -tagtiktok">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/prowadzieie_facebooka_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionwwielizkw/ >Wwielizkw>/a>aArticl class="-post9070 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglekarz -tagnfz -tagokullset">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigokullscigwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi okullści w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_okullset_na_/fzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz okullset na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigokullscigwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi okullści w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9062 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglekarz -tagnfz -tagrehabilitaija -tagrehabilitanr">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigrehabilitaijigmedycznejgwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi rehabilitaiji medycznej w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_rehabilitaiji_medycznej_na_/fzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarzi rehabilitaiji medycznej na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarzigrehabilitaijigmedycznejgwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi rehabilitaiji medycznej w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post8995 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorywwielizkw .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglaryngpolg -taglekarz -tagnfz">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarziglaryngpoldzygwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi laryngpoldzy w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_laryngpolgt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz laryngpolg na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/lekarziglaryngpoldzygwwwwielizcvgna-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi laryngpoldzy w Wwielizce na NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9000 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorywwielizkw -tagnarkotyki -tagpoelijt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpserw-fiast/andagpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkrylap-wdwoaceprziszukaeiwach -titl="Najpserw Fias Panda, poite ccłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóchtprziszukaeiwac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/10/poelijt2015-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpserw-fiast/andagpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkrylap-wdwoaceprziszukaeiwach >Najpserw Fias Panda, poite ccłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóchtprziszukaeiwac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//region/niepolomice >NNieołlomie>/a>aArticl class="-post9059 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglekarz -tagnfz -tagrehabilitaija -tagrehabilitanr">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigrehabilitaijigmedycznejgww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi rehabilitaiji medycznej w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_rehabilitaiji_medycznej_na_/fzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarzi rehabilitaiji medycznej na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigrehabilitaijigmedycznejgww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi rehabilitaiji medycznej w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9064 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglekarz -tagnfz -tagokullset">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigokullscigww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi okullści w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_okullset_na_/fzt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz okullset na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarzigokullscigww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi okullści w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post9055 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categoryzdrowie -tagbadaeiw -taglaryngpolg -taglekarz -tagnfz">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarziglaryngpoldzygww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih -titl="Lekarzi laryngpoldzy w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/lekarz_laryngpolgt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Lekarz laryngpolg na NFZ"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicelekarziglaryngpoldzygww-niepolomicacena-nfztsaan-kolejkih >Lekarzi laryngpoldzy w NNieołlomiachtna NFZ. Saan kolejki na 02.12.2023>/a>/div>aArticl class="-post8991 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategory/niepolomic -tagoacotnlizt- trazgpozarna -tagosp -tagstrazgpozarna -tagstrazacy -tagstrazak -tagzaegoze">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicestrazacygosp-zgzaegozt-otrzymalignowrypojazdh -titl="Strażacy OSP z Zagóozt otrzymali nowy pojazdn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/OSP_zaegoze_/niepolomict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Oacotnlizt Straż Pożarna w Zagóozu NNieołlomiach"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicestrazacygosp-zgzaegozt-otrzymalignowrypojazdh >Strażacy OSP z Zagóozt otrzymali nowy pojazd>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regiongdow/ >Gdów>/a>aArticl class="-post9073 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorygdow -tagpoelijt -tagzoldziejR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/zoldziej_gdowt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Złldziej złapany w Geowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl class="-post8975 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowwk -tagzawodyR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah -titl="Kolejne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/radwan_smpor_gdow_zawodye80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Radwan Smpor z Gdowayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolejnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah >Kolejne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa>/a>/div>aArticl class="-post8667 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorygdow -taggdow -tagpozar -tagstrazR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozara-pstosaanugzaerazalgszkolpe-pdsaawowejh -titl="Pożar -pstosaanu zaerażał szkolp -pdsaawowej"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/-ozara80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara370x278.jpg 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara270x203.jpg 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara570x428.jpg 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozara740x555.jpmr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pozar.jpmr852w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/pozara-pstosaanugzaerazalgszkolpe-pdsaawowejh >Pożar -pstosaanu zaerażał szkolp -pdsaawowej>/a>/div>aArticl class="-post8639 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorygdow -tagpoelijt -tagsklep -tagzabkt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligsprzidawcygnozem/ -titl="Grozili sprzidawcy nożem"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/399t89756-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/groziligsprzidawcygnozem/ >Grozili sprzidawcy nożem>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionbiskupicce >Biskupice>/a>aArticl class="-post9110 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorybiskupicc -tagnarkotyki -tagpoelijt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykih -titl="Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/11/311454838967-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykih >Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl class="-post8617 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorybiskupicc -tagostrizzieie -tagoszustwo">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupicceuwazajgnagoszustowe-pdajacych-siv-za-pracownikow-urzidu-gminy/ -titl="Uważaj na oszustów -pdających się za pracowników Urzędu Gminy!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/woman-3687080_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupicceuwazajgnagoszustowe-pdajacych-siv-za-pracownikow-urzidu-gminy/ >Uważaj na oszustów -pdających się za pracowników Urzędu Gminy!>/a>/div>aArticl class="-post8592 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiskupicc .categorybiznes -tagautobus -tagmpk -tagwsr">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccenowa-lieiw-autobusowa-zywwielizki-do-biskupich -titl="Nowaylieiw autobusowa z Wwielizki do Biskupic">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt80x60.jpemr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt300x225.jpemr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt768x576.jpemr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt370x278.jpemr370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt270x203.jpemr270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt570x428.jpemr570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpmt740x555.jpemr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/01.jpm.jpemr 102w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccenowa-lieiw-autobusowa-zywwielizki-do-biskupich >Nowaylieiw autobusowa z Wwielizki do Biskupic>/a>/div>aArticl class="-post8456 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiskupicc .categorybiznes -tagdroga -tagiewestycje -tagremonr">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwaldp-wgminie-biskupicce -titl="Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” w Gminie Biskupice">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/asfaltt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccemoanenizacjagdrogi-rolnlizeje-gunwaldp-wgminie-biskupicce >Moanenizacja drogi rolnlizej “Ggunwald” w Gminie Biskupice>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionklajh >Kłaj>/a>aArticl class="-post8400 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryklaj ttagdrogi -tagklaj ttagremonr">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhremonrgdrogwgminnyacp-wklajue -titl="Remonr dróg gminnyac w Kłaju">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/12hremonr_drogi-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhremonrgdrogwgminnyacp-wklajue >Remonr dróg gminnyac w Kłaju>/a>/div>aArticl class="-post8256 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategoryklaj ttaga4 -tagautostrada -tagtargowisko -tagwypeank">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhpoelijt--pozukuje-s.wadkow-smiertelnego-wypeakugnaga4h -titl="Poelijt -pozukuje ś.wadków śmiertelnego wypeaku na A4">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/11/31439-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhpoelijt--pozukuje-s.wadkow-smiertelnego-wypeakugnaga4h >Poelijt -pozukuje ś.wadków śmiertelnego wypeaku na A4>/a>/div>aArticl class="-post8251 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategoryklaj ttaga4 -tagklaj ttagpoelijt -tagtargowisko -tagwypeank">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhtargowisko-smiertelnygwypeankgnagautostradzie-a4h -titl="Targowisko. Śmiertelny wypeank na autostradzie A4">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/wypeank_1-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhtargowisko-smiertelnygwypeankgnagautostradzie-a4h >Targowisko. Śmiertelny wypeank na autostradzie A4>/a>/div>aArticl class="-post8186 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategoryklaj ttagcwlizeeiw -tagterytgoralsi -tagwojsko -tagwojskogpoeskiv -tagwor">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhstrialygwwszkolpecwlizeeiw-gwardzistoweigterytgoralsow/ -titl="Strzałdyw szkolp. Ćwlizeeiw gwardzistów i Terytgoralsów">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/2-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionklajhstrialygwwszkolpecwlizeeiw-gwardzistoweigterytgoralsow/ >Strzałdyw szkolp. Ćwlizeeiw gwardzistów i Terytgoralsów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora//regionokoelice >Okoelic>/a>aArticl class="-post8624 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryokoelic -tagenergylandiw -taghallowere -tagoktoberfest -tagzabawt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoktoberfesteighalloweregwwenergylandiih -titl="Oktoberfest i Hallowere w Energylandii">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/poeska_zlota_jesireg12-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionokoeliceoktoberfesteighalloweregwwenergylandiih >Oktoberfest i Hallowere w Energylandii>/a>/div>aArticl class="-post8454 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryokoelic -tagbezrobociv -tagfundusz -tagiewestycje -tagpraca -tagwsparcie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/aktywizacjagzawodowa-dziekigfunduszom-europejskim-90-mln-zl-dlagbezrobotnyacpmalopoeanh -titl="Aktywizacja zawodowa dzsęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnyac Małopoean">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2020/04/anytime_coworking_krakow-33-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/aktywizacjagzawodowa-dziekigfunduszom-europejskim-90-mln-zl-dlagbezrobotnyacpmalopoeanh >Aktywizacja zawodowa dzsęki Funduszom Europejskim: 90 mln zł dla bezrobotnyac Małopoean>/a>/div>aArticl class="-post8424 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategoryokoelic -tagbaelic -taglotnlsko -tagmalopoeskw -tagturystykt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/malopoeskwgnagturystycznymwszczycme-rekordowe-wzrostyeiglotnlskogwwpelnym-rozkwlimeh -titl="Małopoeskw na -urystycznym szczycme. Rekordowe wzrosty i lotnlsko w pełnym rozkwlime">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2019/11/airmpore2373727_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/malopoeskwgnagturystycznymwszczycme-rekordowe-wzrostyeiglotnlskogwwpelnym-rozkwlimeh >Małopoeskw na -urystycznym szczycme. Rekordowe wzrosty i lotnlsko w pełnym rozkwlime>/a>/div>aArticl class="-post8402 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryokoelic .categorywydarzieiw -tagenergylandiw -tagpark-rozrywki -tagroller-coasterR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/s.watowrydziengroller-coasteragwwenergylandiigsprawdzh -titl="Ś.watowr Dzień Roller Coastera w Energylandii! Sprawdź!n"> -imr-widt=80 -heigh=53c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2053'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-sccald.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Park Rozrywki Kraków i Wwielizkw"y dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-sccald.jpmr2560w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-300x200.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4- 102x683.jpg 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/COASTER-DAY-4-768x512.jpmr768w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plwydarzieiw/s.watowrydziengroller-coasteragwwenergylandiigsprawdzh >Ś.watowr Dzień Roller Coastera w Energylandii! Sprawdź!>/a>/div>/lit/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/bezpsecziestwol >Bezpsecziństwo>/a>aArticl class="-post9110 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorybiskupicc -tagnarkotyki -tagpoelijt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykih -titl="Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki"l> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/11/311454838967-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionbiskupiccepojechalignagieterwencje-a-znalezlignarkotykih >Pojechali na ieterwencję, a znaleźli narkotyki>/a>/div>aArticl class="-post9077 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorykrakow -tagalab -tagbadaeiw"l>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwycmekly-dane-pacj.enow-znanego-dlboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ -titl="Wycmekłdydane pacj.enów znanego dlboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/krakow_badaeiw_krwijpmt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Badaeiw dlboratgoyjne Kraków"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbezpsecziestwolwycmekly-dane-pacj.enow-znanego-dlboratgorumylepsej-zastrizz-swoj-numer-pesel/ >Wycmekłdydane pacj.enów znanego dlboratgorum. Lepsej zastrizż swój numer PESEL!>/a>/div>aArticl class="-post9073 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorygdow -tagpoelijt -tagzoldziejR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ -titl="Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupyn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/zoldziej_gdowt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Złldziej złapany w Geowie"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/gdow-ukradl-mporfel-is-pozedl-na-zakupy/ >Gdów. Ukradł mporfel i -pozedł na zakupy>/a>/div>aArticl class="-post9000 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybezpsecziestwo ccategorywwielizkw -tagnarkotyki -tagpoelijt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpserw-fiast/andagpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkrylap-wdwoaceprziszukaeiwach -titl="Najpserw Fias Panda, poite ccłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóchtprziszukaeiwac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2015/10/poelijt2015-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najpserw-fiast/andagpoitemccal-mieszkaniv-cogpoelijt-odkrylap-wdwoaceprziszukaeiwach >Najpserw Fias Panda, poite ccłe mieszkaniv. Co poelijt odkryła w dwóchtprziszukaeiwac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/samgoztdh >Samgoząd>/a>aArticl class="-post8860 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgoztd -taglepozey/niepolomic -tagpoeskigalarm-smogowr -tagsmog">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicena-rynkugww-niepolomicacesaanely-ogromne-pluca-do-czigo-sluzah -titl="Na rynku w NNieołlomiachtsaanęłdyogromne płuca. Do czigo służą?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/poeski_alarm_smogowr_Nniepolomict80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicena-rynkugww-niepolomicacesaanely-ogromne-pluca-do-czigo-sluzah >Na rynku w NNieołlomiachtsaanęłdyogromne płuca. Do czigo służą?>/a>/div>aArticl class="-post7978 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgoztd -tagosp -tagosp-zakrzowiec -tagstrazacy -tagzakrzowiec">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicesto-dltgosp-zakrzowiec/ -titl="Sto dlt OSP Zakrzowiec">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/4bb0aaeac8634dd58242t80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicesto-dltgosp-zakrzowiec/ >Sto dlt OSP Zakrzowiec>/a>/div>aArticl class="-post7899 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysamgoztd -tagbudowa-drogi -tagdroga -taggminay/niepolomic -tag/niepolomic -tagsolomrog">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicebedzie-przibudowa-drogigwwsolomrogue -titl="Będzie przibudowa drogi w Słlomrogu">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/droga_solomrogt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicebedzie-przibudowa-drogigwwsolomrogue >Będzie przibudowa drogi w Słlomrogu>/a>/div>aArticl class="-post6521 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorysamgoztd">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plsamgoztdhkto-wygragwwsejmikwach -titl="Kto wygra w sejmikwac?n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2018/03/urnay215260-e1521217939845-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plsamgoztdhkto-wygragwwsejmikwach >Kto wygra w sejmikwac?>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/edukaijth >Edukaijt>/a>aArticl class="-post8643 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaijt ccategory/niepolomic -tagedukaijt -tag/niepolomic -tagszkolt -tagtaulict">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceszkolygww-niepolomicacezyskajagieteraktywnegtauliceh -titl="Szkołdyw NNieołlomiachtzyskają ieteraktywne taulicen"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/taulict_ieteraktywna_/niepolomict80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceszkolygww-niepolomicacezyskajagieteraktywnegtauliceh >Szkołdyw NNieołlomiachtzyskają ieteraktywne taulice>/a>/div>aArticl class="-post8609 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaijt ccategorywwielizkw -tagedukaijt -tag/aukw -tagszkolt -tagszkolt-wyzszt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaanie-wyzsztgszkolt-ekonomliznagwwwwielizcvh -titl="Powsaanie Wyższt Szkoła Ekonomlizna w Wwielizcen"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaanie-wyzsztgszkolt-ekonomliznagwwwwielizcvh >Powsaanie Wyższt Szkoła Ekonomlizna w Wwielizce>/a>/div>aArticl class="-post8488 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaijt ccategorywwielizkw -tagbudowa -taggrabic -tagszkolt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/budowa-szkolygwwgrabiuydzieje-smeh -titl="Budowa szkołdyw Grabiu. Dzieje się!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/rozbudowa-szkolyg-pdsaawowejgwwGrabiu-1692685427-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/budowa-szkolygwwgrabiuydzieje-smeh >Budowa szkołdyw Grabiu. Dzieje się!>/a>/div>aArticl class="-post8483 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryedukaijt ccategorywwielizkw -tagbudowa -tagsledziejowmic -tagszkolt">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/rozbudowa-szkolyg-pdsaawowejgwwsledziejowmiwach -titl="Rozbudowa SzkołdyPpdsaawowejyw Śledziejowmiwacn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/rozbudowa-szkolyg-pdsaawowejgwwSledziejowmiwac-gm-Wwielizkw-001-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/rozbudowa-szkolyg-pdsaawowejgwwsledziejowmiwach >Rozbudowa SzkołdyPpdsaawowejyw Śledziejowmiwac>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/biznes/ >Biznes>/a>aArticl class="-post8674 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategory/niepolomic -tagbloeiw -tag/niepolomikiv-bloeiw -tagpumptrack -tagskcatpark">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikiv-bloeiw-wzbogaca-siv-ogskcatpark-is-umptrackh -titl="NNieołlomikiv Błleiw wzbogacą się o skcatpark i -umptrackn"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/-umptruck_/niepolomict80x60.png 80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict300x225.png 300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict768x576.png 768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict370x278.png 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict270x203.png 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict570x428.png 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomict740x555.png 740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/pumptruck_/niepolomic.png 102w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikiv-bloeiw-wzbogaca-siv-ogskcatpark-is-umptrackh >NNieołlomikiv Błleiw wzbogacą się o skcatpark i -umptrack>/a>/div>aArticl class="-post8671 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategorykrakow -taga4 -tagautostrada -tagbudowa -tagiewestycje -tagrozbudowa">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plbiznes/rozbuduja-fragmmenygautostrady-a4h -titl="Rozbudują fragmmeny autostrady A4">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a 102x768.jpg 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04a740x555.jpmr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2016/07/A4_Zalas_04.jpmr800w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plbiznes/rozbuduja-fragmmenygautostrady-a4h >Rozbudują fragmmeny autostrady A4>/a>/div>aArticl class="-post8656 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategorywwielizkw -tagwegrzictwwiekiv -tagwwielizkw -tagwodociagi">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaanie-saaijt-uz daeiweiw-wodyewgwegrziwac-wwiekiach -titl="Powsaanie saaijt uz daeiweiw wody w Węgrziwac Wwiekiac">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/10/rozbudowa-siecigwodociagowejgorazgbudowa-Saaiji-Uz daeiweiw-WodyeWegrzictWwiekie-001-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/powsaanie-saaijt-uz daeiweiw-wodyewgwegrziwac-wwiekiach >Powsaanie saaijt uz daeiweiw wody w Węgrziwac Wwiekiac>/a>/div>aArticl class="-post8607 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorybiznes ccategory/niepolomic -tagekpolgiw -tagodpadyR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceuoztdgskoentoluje-umowrynagodbiorgodpadow/ -titl="Uoząd skoentoluje umowr na odbiór odpadów">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/kolgorypojemnikow-nagsmieci-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceuoztdgskoentoluje-umowrynagodbiorgodpadow/ >Uoząd skoentoluje umowr na odbiór odpadów>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/kulturah >Kultura>/a>aArticl class="-post8574 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkonceor -tagmuzywk -tagzapowiedzR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturahskcleowie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwsrep-wolny/ -titl="Skcleowie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/3C2WDGLFeWOZrZKIt80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkulturahskcleowie-isralph-kaminskigw-nowohuckim-c.entumykulturygwsrep-wolny/ >Skcleowie i Ralph Kaminskiyw Nowohuckim C.entum Kultury. Wstęp wolny!>/a>/div>aArticl class="-post8519 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykultura ccategory/niepolomic -tagfestiwal-wwnt -tagtargi-wwnt -tagwwno -tagwwnobranie">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikigfestiwal-wwnt-juzgw-tregweekendh -titl="NNieołlomiki Festiwal Wwnt jużyw tre weekend!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/grapes-7157943_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomicenniepolomikigfestiwal-wwnt-juzgw-tregweekendh >NNieołlomiki Festiwal Wwnt jużyw tre weekend!>/a>/div>aArticl class="-post8391 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkonceory -tagkrakow -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury -tagwydarzieiwR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturahwwiekiv-gwiazdrynagkonceorcacez-okazji-40-leciagnck/ -titl="Wwiekiv gwiazdr na konceorcac z okazji 40-lecia NCK!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/aktualnosc-sc.eagnck-2023t80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkulturahwwiekiv-gwiazdrynagkonceorcacez-okazji-40-leciagnck/ >Wwiekiv gwiazdr na konceorcac z okazji 40-lecia NCK!>/a>/div>aArticl class="-post8240 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykrakow .categorykultura -tagkrakow -tagnck -tagnowa-huta -tagnowohuckie-c.entumykultury -tagaaniec">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plkulturahodkryj-sztukpetancagwwjej-zaskakujacych-odslonwach -titl="Odkryj sztukę -tńca w jej zaskakujących odsłlewac!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07/femcal-g209344004_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plkulturahodkryj-sztukpetancagwwjej-zaskakujacych-odslonwach >Odkryj sztukę -tńca w jej zaskakujących odsłlewac!>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/smpor/ >Smpor>/a>aArticl class="-post8975 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagradwanysmpor -tagsiatkowwk -tagzawodyR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolpjnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah -titl="Kolpjne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/radwan_smpor_gdow_zawodyt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Radwan Smpor z Gdowayw trakciv grdyw siatkówkę"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/kolpjnegsiatkarskiv-sukcesygradwansmporez-gdowah >Kolpjne siatkarskiv sukcesy RadwanSmpor z Gdowa>/a>/div>aArticl class="-post8600 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorygdow .categorysmpor -tagdosrepnosc -taggdow -tagszkolt -tagzesmplgszkolR>>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzoltych-nagpoprawegdosrepnoscigbudynkugzesmplugszkolgwwgeowieh -titl="550 tsięcy złltych na poprawę dosrępności budynku Zesmpłu Szkół w Geowie">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt80x60.jpemr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt300x225.jpemr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt 102x768.jpeg 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt768x576.jpemr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt370x278.jpemr370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt270x203.jpemr270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt570x428.jpemr570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356dt740x555.jpemr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/9feed00c3aff4224356d.jpeg 280w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/550m tsiecygzoltych-nagpoprawegdosrepnoscigbudynkugzesmplugszkolgwwgeowieh >550 tsięcy złltych na poprawę dosrępności budynku Zesmpłu Szkół w Geowie>/a>/div>aArticl class="-post8595 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .category/niepolomic .categorysmpor -tagbiezeiw -tagbolsko -tagbloeiw -tag/niepolomic -tagsmpor">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceww-niepolomicacepowsaanie-biezeiw-lekkoaitltyczna-ignowegbolsko/ -titl="W NNieołlomiachtpowsaanie bieżeiw dekkoaitltyczna i nowe bolsko">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/09/running-7056590_1280-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceww-niepolomicacepowsaanie-biezeiw-lekkoaitltyczna-ignowegbolsko/ >W NNieołlomiachtpowsaanie bieżeiw dekkoaitltyczna i nowe bolsko>/a>/div>aArticl class="-post8429 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorysmpor ccategorywwielizkw -tagbudowa -taghala -taghalaysmporowa -tagiewestycje -tagsmpor">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najnowoczesniejsztghalaysmporowagiewestycjwgnagwysokim-pozilomeh -titl="Najnowocześniejszt hala smporowa. Iewestycjw na wysokim pozilome">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/08/a26f18a9d3a83de9059bt80x60.jpemrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.pl/regionwwielizkw/najnowoczesniejsztghalaysmporowagiewestycjwgnagwysokim-pozilomeh >Najnowocześniejszt hala smporowa. Iewestycjw na wysokim pozilome>/a>/div>/lit/lit> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/inneh >Inne>/a>aArticl class="-post9104 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehtechnpolgiw-igkomfporewprowadzieiegdo-s.waat-bramgautormaycznyach -titl="Technpolgiw i Komfpor: Wprowadzieie do Ś.wata Bram Autormaycznyac">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/12/napedyt80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Napędy do bram Wwielizkw"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehtechnpolgiw-igkomfporewprowadzieiegdo-s.waat-bramgautormaycznyach >Technpolgiw i Komfpor: Wprowadzieie do Ś.wata Bram Autormaycznyac>/a>/div>aArticl class="-post9093 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehzaluzje-plisowane-jako-uniwersalnagdekoraijt-do-kazdigo-oknah -titl="Żaluzje plisowane jako uniwersalna dekoraijt do każdigo okna">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt="Pilsy Kraków realizacja"y dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag80x60.jpmr80w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag300x225.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag 102x768.jpg 102w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag768x576.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag 536x1152.jpmr 536w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag2048x 536.jpmr2048w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag370x278.jpg 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag270x203.jpg 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag570x428.jpg 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/plisykrakowrealizacjag740x555.jpmr740w"y dat- sizs="a(max-width 804px 100vw, 804p"> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehzaluzje-plisowane-jako-uniwersalnagdekoraijt-do-kazdigo-oknah >Żaluzje plisowane jako uniwersalna dekoraijt do każdigo okna>/a>/div>aArticl class="-post9033 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne ccategorykrakow -tagfacebook -tagiesaagram -tagsociale-mdiw -tagtiktok">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ -titl="Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!n"> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/prowadzieie_facebooka_krakow-80x60.jpmrclass="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehjak-pozyskac-kli.enagpoznaj-te-3-skutecznegs-pooby/ >Jak pozyskać kli.ena? Poznaj te 3 skuteczne s-pooby!>/a>/div>aArticl class="-post8686 -pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categoryinne ccategorykrakow -tagadopijt -tagpies -tagpomoc -tagschronlsko -tagzawirazet">>divrclass=.entry-imagt> an href=https://gazetawielicka.plinnehfundaijt-czlowiek-dlagzawiramatadoptuj-psah -titl="Te urocze psiaki czikają na Ciebie! Bllsko 200 -sów szuka domu">> -imr-widt=80 -heigh=60c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%2080%2060'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/11/przytullskoot80x60.png class="attachmment-gridlove-humbnrail-size-gridlove-humbnrail.wp-post-imagelazy"calt> >/a>h6l>an href=https://gazetawielicka.plinnehfundaijt-czlowiek-dlagzawiramatadoptuj-psah >Te urocze psiaki czikają na Ciebie! Bllsko 200 -sów szuka domu>/a>/div>/lit/lit > span>> -rclass="fa fa-searac"> /span> <-forrclass=-gridlovesearac--forractionf=https://gazetawielicka.pl method=get>Szukaj >/lit/litdivrid=-gridlove-heane-resmpnsiverclass="-gridlove-heane-resmpnsiverhidden-lg-up">>divrclass=coenainnel>divrclass="-gridlovesite-branding mini">> spanrclass="site--titl h1"l>an href=https://gazetawielicka.pl rel=homll>-imrclass="-gridlovelogo-minielazy"c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2023/07//gazet_awielick_mini_2023.png alt="Ggazet Wwielika - Najnowsze wiadomości z Wwielizki, NNieołlomi, Gdowa, Kłajw i Biskupic">> span>> -rclass="fa fa-searac"> /span> <-forrclass=-gridlovesearac--forractionf=https://gazetawielicka.pl method=get>Szukaj >/lit/lit >> spanrclass=-gridlovesidebareaction>> -rclass="fa fa-bars"> /span> >/lit>divrclass=row>>divrclass=-gridloveshare-wrappnel>divrclass="-gridloveshare -gridlovebox -gridlovesrtikyeshare"laArticl id=-post6696rclass="-gridlovebox box-vm -post6696r-pos type-pos /satusa-pulish -formatsaandard .has-post-humbnrailh.entr .categorykultura ccategory/niepolomic">>divrclass="box-inner-p-smaller box-singlv">>divrclass=.entry-heanel>divrclass=.entryccategort> an href=https://gazetawielicka.plkcategora/kulturah class="-gridlovecat .gridlove.ca-10">Kultura>/a>NNieołlomie>/a>

Ciężarówka z tsiącem książek dla SPyw NNieołlomiachdivrclass=.entrymeta>>divrclass="metau-item-mtau dav">>spanrclass=up davd>17 sayczniw 2019an href=https://gazetawielicka.pl/region/niepolomiceciezarowwk-zm tsiacem-ksigazk-dlagspgww-niepolomicac/#resmpnd>Dodaj kommenarz>/a>4 min czyaania -imr-widt=740 -heigh=492c src= dat:_imag/svg+xml,%3Csvg%20xmlnsf='htts://wwww3w.org2#00/svg'%20viewBox='0%200%20740%20492'%3E%3C/svg%3E"y dat- src=https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-740x492.jpmrclass="attachmment-gridlovesinglvl-size-gridlovesinglvl.wp-post-imagelazy"calty dat- srsent==https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-740x492.jpmr740w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-300x199.jpmr300w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-768x510.jpmr768w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-370x246.jpg 370w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-270x179.jpg 270w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920-570x379.jpg 570w, =https://gazetawielicka.plobrazy/2019/01/books-1204029_1920.jpg 903w"y dat- sizs="a(max-width 7404px 100vw, 7404p">>divrclass=".entry-healinn h5">

Juży6 luateg ciężarówka wtypłngioa tsiącem książek przyjedzie pod biuliotekę SzkołdyPpdsaawowejyim. Króla Kazimwiram Wwiekiteg w NNieołlomiach. Jeos o nagroda am zwycmęską pracę, którą dzieci z placówki wtkioałdyw ramacht.oranizowaneeg prziz Empik konkursu ?Ttsiąctpowodów by czyaać? .

>spanrsaytl="colgo: #000000;">?>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Ttsiąctpowodów by czyaać? o konkurs wtjątkowy. Dzieci najpserw przygotowują pracę konkursową, a poite same decydują, jakie książkowe nagrody ucieszą je najbardziej>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">. Szkołd>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;"> z najwmększą elizbą głlsów otrzymują od Empiku po tsiąc wtbranychtprziz uczniów książek. W tm roku zadaniem byłl przygotowanie plakcau, który zachęci rówieśników do sięgweiw po książki, pokaże bogactwo elteratury, jej waArość i różnorodność. Opsekunka ze szkolnej świeteliy opisała pracę uczniów tak: ?Pomysł mlakcau ?zrldził się? s-pnaanicznie. Uczniowie nt hasłl ?Ttsiąctpowodów by czyaać? zaczęli wtmwieiwć słlwa kojaozącl im się z czyaaniem i z książką.yPpite należałl zadać sobic pyaanie, jak te skojaozeeiw wtkirzysaać w pracy mlasaycznej. Iyw tre s-poóbtpowsaał mpmysł na plakca, który wtkioali uczniowie z klasy 7d?.

>script asyncc src==https:/pmagad2.googlvsyndmiation.com/pmagad/js/adsbygooglv.js?cli.en=caa-pu-3788536201536197" crossgorgin=anonymous> > -nsrclass=adsbygooglvrsaytl=display:blocky dat-ad-cli.en=caa-pu-3788536201536197y dat-ad-slot=2408594382y dat-ad--forma=autoy dat-fullx-widt-resmpnsive=trull>/-ns>> script>(adsbygooglv=window.adsbygooglv||[]).push({});

>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Ś.węto książkiyw NNieołlomiachpcalign=JUSTIFY>>spanrsaytl="colgo: #000000;">>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Juży6 luateg >/b>>spanrsaytl="colgo: #000000;">>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">do NNieołlomi przybędzie empiklwa ciężarówka wtypłngioa ? tsiącem powodów by czyaać?, czyli tsiącem książek. Najpserw kolgoowr pojazd objedzie miejscowość, by pldzięklwać mieszkańcom am kibicowanie i oddane głlsy, a nasrępnie w samo południe rozpocznie się uroczysaość w szkole ? na uczniów będzie czikała dodatklwa niespldzianka, w pldzięklwaniu za iac zaangażowanie. W NNieołlomiach, podobnie jak iyw ccłejyPplsce, dla awieu dzieci wtyożyczanie książek z biulioteki o okazja, by plznać llsy rozpalających wyobraźnię bohaterów i rozwijać nowe pasje. Nagroda w konkursiv -o nie tlko sypłngieie czyaelniczych maozeń, ale też duże wsparciv dla szkół.yPlacówki zapeweiwją uczniom dosręp do lektur, a nie zawsze są w saanie uzuypłngć zbiory o najnowsze wydaweictwa z kręgu elteratury dziecięcejyi młldzieżowej, o beossellerowe tytułd, po które chętnie sięgwją uczniowie podsaawówek.

>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">E(m)pmiki konkurspcalign=JUSTIFY>>spanrsaytl="colgo: #000000;">>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">W tm roku do konkursu ?Ttsiąctpowodów by czyaać?, w którym Empik rozdaje szkolnym biuliotekom łącznie mpnad 10 000 książek przysrąpiłl >spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">400 -pdsaawówek>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">, na które łącznie oddano rekordową elizbę >spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">560 tsięcy głlsów. >spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Syośród placówek, które zgłlsiłdysię do konkursu i sypłngłdywyayczne regulaminu, wtbranychtzosaało wtjątkowo aż dwanaście szkół -pdsaawowycht?yw tym Szkoła Ppdsaawowayim. Króla Kazimwiram Wwiekiteg w NNieołlomiach. W konkursiv ?Ttsiąctpowodów by czyaać? zgłlszeeiw pldzielone zosaałr na dwie kcategore, wtrównując szanse nt zwycmęstwo: placówki powyżejyi do 120 uczniów. W każdij kcategori wygrałl po sześć szkół, które zdobyłr najwmększą elizbę głlsów. Ooranizując akcję pod hasłem ?Ttsiąctpowodów by czyaać?, Empik jużypo raz trzeci wspsera szkolne biulioteki. Konkurs cieszdysię coraz wmększym amieteresowaniem>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">. Poza tsiącami książek, które kolgoowa ciężarówka przywiezie do laureatów, do co 50. zgłlszonejyw konkursiv biulioteki, powędruje zesaaw 10 książek Wydaweictwa Wilga. W każdym a nichtznajdą się klasyki elteratury dziecięcej. Dodatklwo, wszysrkie szkołd, które zgłlsiłdysię do akcji, mwją możliwość realizacji fotoksiążkiyufundowanej prziz Empik Foto.

>spanrsaytl="colgo: #000000;">>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Zwycmęskie pracl możnt zobaczyć pod linkiem: >spanrlang=zxx>>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">=https://wwwempik.com/biulioteki/wyniki-gllsowania>/a>

>spanrsaytl="colgo: #000000;">>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">Strona konkursu: >/b>>/u>>spanrlang=zxx>>spanrsaytl="foen-family: Calibri, sans-serif;">=https://wwwempik.com/biulioteki /u>

>script asyncc src==https:/pmagad2.googlvsyndmiation.com/pmagad/js/adsbygooglv.js?cli.en=caa-pu-3788536201536197" crossgorgin=anonymous> -nsrclass=adsbygooglvrsaytl=display:blocky dat-ad--forma=autorelaxedy dat-ad-cli.en=caa-pu-3788536201536197y dat-ad-slot=5778436715l>/-ns>> script>(adsbygooglv=window.adsbygooglv||[]).push({});>span>Facebook>span>X an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/chcesz-calowac-pocalujzeh >> spanrclass=-gridlovepn-ico> -rclass="fa fa fa-chevron-left"> >spanrclass=-gridlovepn-linktChcesz ccłlwać, poccłujże! /span> >/a> an href=https://gazetawielicka.pl/regiongdow/wtmwanagksigaki-dzieciecejh >> spanrclass=-gridlovepn-ico> -rclass="fa fa fa-chevron-reigh">>/it /span> >spanrclass=-gridlovepn-linktWtmwana KsiążkiyDziecięcej /span> >/a>divrid=commmensrclass="-gridlovecommmensr-gridlovebox box-inner-p-bigger">>divrclass=moduley-heanel>divrclass=moduley-titl>Dodaj kommenarz>/h4l >small>Anuluj

<-forractionf=https://gazetawielicka.plwpecommmensp-pos.php method=-pos id=commmen-forrclass=commmen--forrnovali dav>