Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Chcesz zostać żołnierzem?

Kwalifikacje do Zawodowej Służby Wojskowej w Korpusie Szeregowych Zawodowych. W sobotę 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2,  zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Nie musisz pokonywać wiele kilometrów, aby spróbować swoich sił, w dostaniu się do korpusu szeregowych zawodowych, w jednych z najlepszych  jednostek Wojska Polskiego. Wychodząc naprzeciw ochotnikom wyrażającym akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej, będącym żołnierzami rezerwy(odbyta służba wojskowa), Przedstawiciele Dowódców, następujących jednostek wojskowych:

10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,
34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania,
12 Brygada Zmechanizowanej ze Szczecina,
25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego,
11 pułku artylerii z Węgorzewa,

oceniając predyspozycje, posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz sprawność fizyczną, dokonają selekcji ochotników na wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Skierowani na kwalifikacje, powinni ze sobą posiadać:

  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej,
  • zaświadczenia/świadectwa o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych (np. prawo jazdy kat C, kat C+E, uprawnienia ratownika medycznego, itp.),
  • ubiór sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych,
  • skierowanie na kwalifikację z macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia z nadanym przydziałem kryzysowym, którzy odbyli co najmniej jedno wojskowe ćwiczenie rotacyjne.  Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261 13 45 52

Dodaj komentarz