Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Można wycinać drzewa bez pozwolenia – zmiana przepisów!

Od 1 stycznia zmieniły się przepisy ustawy o ochronie przyrody. Osoby fizyczne mogą usuwać drzewa i krzewy na swoich nieruchomościach bez uzyskania zgody burmistrza, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak samo jest w przypadku przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice zwraca się do mieszkańców z prośbą o racjonalne gospodarowanie zielenią na swoich posesjach, o usuwanie wyłącznie  drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu dla ludzi i mienia. Ważna jest ochrona drzew starych, które nie tylko wytwarzają bardzo duże ilości tlenu poprawiając jakość powietrza, ale także są ostoją dla wielu pożytecznych owadów i ptaków. Drzewa i krzewy odgrywają ogromną rolę przyrodniczą, pełniąc funkcje estetyczne i krajobrazowe, usunięcie drzew powinno być decyzją przemyślaną uwzględniającą wszystkie ich pozytywne walory.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016, poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej  zwierząt, w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października nie należy usuwać drzew, na których znajdują się ich miejsca lęgowe, obowiązuje także zakaz płoszenia ptaków i niszczenia gniazd.
Zmiany dotyczą Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.2134).
Źródło: niepolomice.eu

Dodaj komentarz