Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Gdów

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gdów, zorganizowana przez Policję, odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy w czwartek. Spotkanie miało na celu ewaluację poprzedniej debaty, która miała miejsce w grudniu 2022 roku, oraz omówienie problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym zgłoszonych przez mieszkańców.

Rozpoczynając debatę, asp. szt. Paweł Chromy, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gdowie, przywitał zaproszonych gości i wprowadził ich w tematykę spotkania. Wybór bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako tematu debaty był spowodowany licznymi skargami i zgłoszeniami mieszkańców gminy Gdów oraz osób przyjezdnych. Organizatorzy przedstawili również wnioski i rekomendacje zgłoszone podczas poprzedniej debaty, która odbyła się 27 grudnia 2022 roku, oraz przeprowadzili analizę stanu bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy w latach 2020, 2021, 2022, porównując go z pierwszą połową 2023 roku.

W debacie wzięli udział Zastępca Wójta Gminy Gdów, Pan Grzegorz Piętak, mieszkańcy gminy, przedstawiciele Policji, w tym asp. szt. Paweł Chromy, Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego asp. Rafał Rydz, dzielnicowy mł. asp. Mateusz Wojas oraz policjantka Zespołu ds. Nieletnich st. sierż. Adiana Palonek.

Podczas dyskusji omówiono różnorodne kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, takie jak nadmierna prędkość, nietrzeźwość kierowców, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, brak przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz stan dróg i infrastruktury drogowej. Uczestnicy debaty mieli możliwość wyrażenia swoich opinii, podzielenia się doświadczeniami i zaproponowania rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminy Gdów.

Po burzliwej dyskusji udało się wypracować kilka istotnych kierunków dalszej współpracy między społecznością lokalną a Policją. Jednym z głównych wniosków było zwiększenie działań prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Zaplanowano również wzmożone kontrole prędkości, szczególnie w miejscach, gdzie notuje się największą liczbę wykroczeń.

Podczas debaty poruszono także kwestię lepszej komunikacji między Policją a mieszkańcami, aby zapewnić szybką reakcję na zgłaszane problemy i skargi. Zaproponowano utworzenie dedykowanego punktu kontaktowego, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje obawy i sygnały dotyczące bezpieczeństwa drogowego.

W zakończeniu debaty asp. szt. Paweł Chromy podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i konstruktywne propozycje. Zapewnił, że Policja będzie kontynuować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminy Gdów i że głos społeczności lokalnej jest ważnym elementem w tworzeniu skutecznych rozwiązań.

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gdów stanowiła istotne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i zaproponowania działań mających na celu poprawę sytuacji na drogach. Współpraca między Policją a społecznością lokalną jest kluczowa dla osiągnięcia większego bezpieczeństwa na drogach i tego rodzaju inicjatywy stanowią ważny krok w tym kierunku.

spotkanie
KPP Wieliczka

Dodaj komentarz