Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Będzie przebudowa drogi w Słomirogu

Niepołomice podpisały umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słomiróg, rozpoczynającą się od centrum sołectwa i prowadzącą w kierunku drogi krajowej 94.

Inwestycję będzie realizować konsorcjum składające się z dwóch firm: liderem jest P-BUD Przemysław Birkowski z siedzibą w Bochni, a partnerem jest R-BUD Ryszard Birkowski również z siedzibą w Bochni. Przebudowa drogi będzie prowadzona w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca ma 18 miesięcy na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. W 2023 roku planowane są prace projektowe, a w 2024 rozpoczną się prace budowlane.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej poprzez poszerzenie jezdni oraz budowę chodnika. Przewiduje się także budowę systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, instalację oświetlenia drogowego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, która koliduje z planowanymi zmianami. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 543 583,92 złotych, z czego większość środków pochodzi z zewnętrznego dofinansowania.

W ramach prac budowlanych przewidziano:

 • Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5 metra.
 • Przebudowę istniejących skrzyżowań, obejmującą dostosowanie szerokości wlotów i promieni wyłukowań.
 • Budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,2 metra (z krawężnikiem) wzdłuż drogi.
 • Przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych.
 • Budowę nowego systemu odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej.
 • Przebudowę istniejącego systemu oświetlenia ulicznego zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Przebudowę istniejącej sieci gazowej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
 • Modernizację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.
 • Zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem poprzez obsianie trawą.

Prace budowlane mają się zakończyć do końca 2024 roku, obejmując wszystkie zaplanowane działania. Przebudowa drogi ma na celu poprawę infrastruktury i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Słomiróg. Dzięki poszerzeniu jezdni, budowie chodnika oraz nowemu systemowi odwodnienia, zarówno piesi, jak i kierowcy będą mogli korzystać z drogi w bezpieczny i komfortowy sposób.

Źródło: UMIG Niepołomice

 

Przebudowa drogi jest możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu, co stanowi ważne wsparcie finansowe dla realizacji projektu. Mieszkańcy Słomirógu oraz inni użytkownicy drogi będą mogli cieszyć się ulepszoną infrastrukturą drogową, przyczyniającą się do poprawy jakości życia i efektywności komunikacji w tej okolicy.

Dodaj komentarz