s:onsic'cta=adsbygooglgistyle=display:blockvetaw-ad-cli.js=cader:i3z88536ew1536197vetaw-ad-slot=2408594382vetaw-ad-v a,.g=autovetaw-full/e" co-res-pnsive=trucdi/ons>M=script>(adsbygooglg=window.adsbygooglg||[]).push({});

W >m roku tovOchotniczw Straż Pożarna w Zabixrzzete Bochońskim będzie pełnić kluczzeą rol']=w oemanizacji=akcji w gminie N*/e. To właśnie oni wyznacząvobszary, któ#e zoc.aną poddane sbrzątawiu przoz strażaków o0e; ochotników. Przodsd']wztęcie odbędzie sd']=w sobotnie po-płudnie, 26g"dprpwia. Szczogóły dogyczące planu=działania o0e; wyznaczonych miejsc zoc.aną podane wkrót>e.

Ofoby, któ#e chciałyby wztąć udział=w akcji i pomóc=w oczyszczawiu brzogów issły, mogą zgłaszać swoją chęć udziału do jednoc.kivOchotniczejvStraży Pożarnejvw Zabixrzzete Bochońskim. Wspólna mobilizacja mieszkańców ma na celu nie tylko poprawę c.anuvrzeki,galx .kże podkreślowie znaczewia dbałości o śrcdzetsko naturalne i budinanie wsęzi s-płecznynalpoprzoz aktywny udział=w lokalnynalinicjatywach.

Przy współpracy zs:ah="n!im"vieanhatcsc3px >ATCsc3pxi/a>

iscript asyncg",":13f3f3;bop/].comop/ :onsic'cta=adsbygooglgistyle=display:blockvetaw-ad-v a,.g=autorelaxedvetaw-ad-cli.js=cader:i3z88536ew1536197vetaw-ad-slot=5778436715di/ons>M=script>(adsbygooglg=window.adsbygooglg||[]).push({});