Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Wsparcie rozwoju powiatu wielickiego. Nowe inwestycje drogowe

Powiat wielicki otrzyma nowy zastrzyk finansowy ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umożliwiający modernizację i remont kluczowych tras drogowych. Dzięki inicjatywie rządowej, ponad 10 mln złotych zostanie przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa oraz rozwoju całego regionu.

Powiat wielicki, podobnie jak wiele innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, skorzysta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który za pośrednictwem konkursów przekazuje środki na projekty związane z modernizacją, przebudową i remontem dróg powiatowych oraz gminnych. To istotne wsparcie dla lokalnych społeczności, mające na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej.

Podpisane umowy obejmują zarówno projekty jednoroczne, jak i długoterminowe. W sumie, to sześć inwestycji, które stanowić będą istotny krok naprzód w rozwoju regionu, poprawiając zarówno komfort jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiele z tych inwestycji, oczekiwanych od dłuższego czasu przez mieszkańców powiatu, wreszcie stanie się rzeczywistością.

Tegoroczne dofinansowanie zostanie skierowane na projekty w miejscowościach Niegowić i Raciborsko. Koncentrując się na drogach o wzmożonej eksploatacji, modernizacja tych tras przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody uczestników ruchu. W ramach otrzymanego wsparcia, zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

  1. Droga powiatowa 2017K – remont odcinka od km 5+380,00 do km 6+440,00 w miejscowości Niegowić.
  2. Droga powiatowa 2026K – modernizacja odcinka od km 6+300,00 do km 6+700,00 w miejscowości Raciborsko.
  3. Droga gminna 560974K – prace remontowe na odcinku od km 0+000,00 do km 0+680,00 w miejscowości Mietniów, Pawlikowice, Gmina Wieliczka.
  4. Droga gminna 560101K – modernizacja odcinka od km 2-i-282,00 do km 3+242,00 w miejscowości Winiary, Gmina Gdów.
  5. Droga gminna nr 560252K – prace modernizacyjne na odcinku od km 0+000 do km 0+898 w miejscowości Targowisko, Gmina Kłaj.
  6. Droga gminna nr 560248K – remont odcinka od km 0+167 do km 0+290 w miejscowości Kłaj, Gmina Kłaj.

To kolejny krok w stronę rozwoju infrastruktury drogowej w regionie, umożliwiający mieszkańcom powiatu wielickiego korzystanie z bezpiecznych i wygodnych dróg. Oczekuje się, że te inwestycje przyniosą pozytywne efekty zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla całego regionu.

Dodaj komentarz