Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Z całej Polski tylko Niepołomice mają taką drogę

W Polsce pojawiło się innowacyjne rozwiązanie zaczerpnięte ze szkandyńskiego modelu dróg 2-1. Ten nietypowy układ, gdzie jedna z ulic została przekształcona, stał się rzeczywistością w Niepołomicach. Ale czym dokładnie charakteryzuje się ten nowy rodzaj drogi, i jakie korzyści może przynieść dla użytkowników?

Droga 2-1 w Niepołomicach stała się przedmiotem zainteresowania, gdyż stosowane do tej pory przepisy nie pozwalały na tego typu rozwiązania. Dopiero jesienią 2022 roku wprowadzono rozporządzenie umożliwiające budowę dróg 2-1 w Polsce, a Niepołomice postanowiły być jednym z pierwszych miast, które skorzystały z tej możliwości, przekształcając ul. Sportową.

Głównym celem tego pilotażowego projektu jest uspokojenie ruchu pojazdów mechanicznych i stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pieszych oraz rowerzystów. Centralny pas ruchu przeznaczony jest dla samochodów, natomiast dwa wąskie pasy po bokach są dedykowane niechronionym uczestnikom ruchu.

Fot. UMIG Niepołomice

Warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązanie w postaci przerywanych linii, które umożliwiają kierowcom chwilowy wjazd na ścieżkę, ułatwiając tym samym wyprzedzanie pojazdów jadących z naprzeciwka. Jednak pojawia się pytanie, co w przypadku, gdy na ścieżce pojawiają się piesi lub rowerzyści?

Zgodnie z szkandyńskim modelem, kierowca przed wjazdem na ścieżkę powinien sprawdzić, czy nie zbliżają się piesi lub rowerzyści, a w razie potrzeby ustąpić im pierwszeństwa. Niestety, polskie przepisy nie regulują tej kwestii, a rozporządzenie z 2022 roku dotyczy głównie aspektów technicznych, nie poruszając kwestii pierwszeństwa na drogach 2-1.

Warto zaznaczyć, że boczne pasy są dedykowane ruchowi rowerowo-pieszym, a na wspólnym obszarze to piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami.

 

Fot. UMIG Niepołomice

Czy nowa droga 2-1 w Niepołomicach przyniesie oczekiwane efekty? Czas pokaże. Jednak istnieje nadzieja, że użytkownicy nowego układu drogowego wykażą się wzajemną wyrozumiałością i przyczynią się do powodzenia tego nietypowego projektu. Jeśli eksperyment w Niepołomicach zakończy się sukcesem, może to stać się inspiracją dla innych miejscowości w Polsce, które również zechcą zastosować innowacyjne podejście do organizacji ruchu na swoich ulicach.

Fot. UMIG Niepołomice

Dodaj komentarz