ipies class=adsbygoogldrrey-t=display:blockbg(){-ad-client=ca=ost-3788536201536197bg(){-ad-slot=2408594382bg(){-ad-038;fo=auto g(){-full-max-w-responsive= .utri/iesginscript>(adsbygoogld=window.adsbygoogld||[]).push({});

(Źródło: Powea) Wetawili. Tekst: BogdanrPasek) pies class=adsbygoogldrrey-t=display:blockbg(){-ad-038;fo=autorelaxedbg(){-ad-client=ca=ost-3788536201536197bg(){-ad-slot=5778436715ri/iesginscript>(adsbygoogld=window.adsbygoogld||[]).push({});ipajson href=https://gazetawielicka.pl/region/wielicx-kwe2/i-ai-carguarzu-koaunalnym-w-wetawizcee >inspanrclass=has-gridlpn-ico>nirclass="fa fa fa-chevron-leftugX kwe2/i ięCarguarzu Koaunalnym w Wetawizceipajson href=https://gazetawielicka.pl/region/wielicsukcesy-w-minieia)kowcee >inspanrclass=has-gridlpn-ico>nirclass="fa fa fa-chevron-rr{he=xm/irp/spang Sukcesy w minieia)kówceDodaj koarguarzAnulujm/a><038;ract/rehref=https://gazetawielickawplcomargus-ove-.php method=ove- id=comargu038;rclass=comargu-038;rnovalig()dxmp class=comargu-038;lcomargu>Koarguarz