Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Oszustwa w obrocie paliwami

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Paliwo pochodzące z niewiadomego źródła często nie spełnia norm jakościowych, służy wyłudzeniu z urzędu zwrotu podatku VAT bądź nieodprowadzeniu należnego podatku. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze.

Do najbardziej istotnych kwestii uczestnictwa w takim procederze należą:
• zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczania podatku naliczonego w podatku VAT,
• nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze   odpowiedzialności solidarnej,
• nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”,
• nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”,
• możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy,
• odpowiedzialność karno-skarbową.

Rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:
• bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których kupują paliwo,
• unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż  są  nietypowe i budzą wątpliwości,
• żądać oryginalnych dokumentów (np. KRS, CEIDG, REGON, koncesja),
• zawierać transakcje bezgotówkowe,
• żądać oprócz faktury świadectwa jakości paliwa,
• sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
• sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesji na obrót paliwami.
• sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

(Źródło: Urząd Skarbowy w Wieliczce)

Gazeta Wielicka

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!