Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Skażenie wody w gminie Kłaj bakterią z grupy coli!

W wodzie z wodociągu gminnego w miejscowości Szarów stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Wprowadzony został całkowity zakaz użytkowania wody z sieci wodociągowej!

Komunikat z dnia 30.08.2017 roku wydany w porozumieniu z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce. Ważna informacja dla wszystkich gospodarstw domowych w miejscowościach: Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Łężkowice, Łysokanie i Szarów!

Na podstawie sprawozdania z badań nr: LZT/W/1103/N/2017 z dnia 30.08.2017r. w wodzie z wodociągu gminnego w miejscowości Szarów stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 3 część A punkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2015 r. poz.1989).

W związku z powyższym wprowadzony został całkowity zakaz użytkowania wody z sieci wodociągowej!

Należy przestrzegać następujących wskazówek:
– woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia,
– woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowywania posiłków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
– woda z kranu nie może być przeznaczona do brania prysznica, kąpieli i mycia.

W chwili obecnej realizowany jest program naprawczy, który w pierwszym etapie przewiduje intensywne płukanie sieci. W dniu jutrzejszym woda zostanie przekazana do ponownego badania. Obecnie mieszkańcy zaopatrywani będ crnia.

F tag-fatrong>
Xtrong>

Na pocibo>Pożar-tastwoda u zg-inżał espols t>Na pocia domu<2ej!

Bzce lg-o-nia iswa-13ow/550-tysiecy-zlocnie mncategory-niep-arnietużyt-g>igot >Bż e lg o nia ie jak13/ >550 tysięcy zł,
&#ecnie mieszkczki, Niepo arnietużyta domu<2ej!

/div>
span>
span>