Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Rada Powiatu Wielickiego przyjęła budżet na 2016 rok

Rada Powiatu Wielickiego przyjęła budżet na 2016 rok. Po stronie planowanych dochodów wyniesie on 78.325.332,00 złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości 83.658.332,00 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.360.000,00 złotych.

Do najważniejszych wydatków majątkowych należą inwestycje w dziale transport i łączność. 8.450.000 złotych zostanie przeznaczone na modernizację dróg. Obejmie ona:
– budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2010K Staniątki-Szarów w miejscowości Dąbrowa (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2008K Dąbrowa-Grodkowice do skrzyżowania z drogą gminną nr 560270K Centralna ? etap I) ? 550.000 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki-Niegowić (od skrzyżowania z drogą gminną nr 560107K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560160K) ? 20.000 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki ? Niegowić (od skrzyżowania z drogą gminną nr 560031K do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obręb Jawczyce) ? 20.000 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa ? Biskupice (od skrzyżowania z drogą gminną nr 560961K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025K Mietniów ? Raciborsko) ? 20.000 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice ? Siercza ? 34.440 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej nr 2034K Rożnowa ? Siercza (od skrzyżowania z ul. Czubinów do skrzyżowania z ul. Kopernika) ? 25.000 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie ? Marszowice ? Łapanów (km 7+140-8+060 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020K Łazany ? Niegowić do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 wraz z rozbudową drogi powiatowej 2020K Łazany ? Niegowić i budową nowego przepustu) ? 42.900 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków ? Niepołomice (na odcinku od mostu na rzece Seraf w miejscowości Brzegi do istniejącego mostu na potoku Podłężanka w miejscowości Niepołomice) ? 120.000 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2012K Bieżanów ? Grabie (km 3+300-5+35) wraz z budową nowego przepustu ? 62.730 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzów ? Bodzanów w miejscowości Bodzanów ? 38.000 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2039K Wieliczka ? Brzegi (od skrzyżowania z drogą krajową nr 94) ? 2.500.000 złotych,
– budowa nowego mostu w miejsce istniejącego w ciągu drogi powiatowej nr 2017K Brzezie ? Marszowice ? Łapanów ? 750.000 złotych,
– przebudowa drogi powiatowej 2012K Bieżanów ? Grabie (km 5+350 do 6+050) ? 1.250.000 złotych,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2013K Sułków ? Tomaszkowice (km 2+550 do 3+250) ? 1.500.000 złotych,
– przebudowa dróg powiatowych (nakładki) ? 1.000.000 złotych,
– budowa chodników ? 500.000 złotych,
– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji ? 16.930 złotych.

Ponadto powiat przeznaczy 1.000.000 złotych na przebudowę ciągu dróg gminnych w miejscowościach Kokotów i Brzegi. 5.000.000 złotych zapisano na modernizację Pałacu Przychockich. Natomiast 2.744.050 złotych na modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Niepołomice. Z kolei 2.160.000 złotych kosztować będzie zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4 w obrębach Zakrzów, Zakrzowiec, Podłężę oraz Staniątki. 2.400.000 złotych przeznaczono na zakup, objęcie akcji i udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju.

Za przyjęcie projektu budżetu głosowało 18 radnych. 5 było przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Źródło: Powiat Wielicki / Tekst i Foto: Bogdan Pasek

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!