Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Zmiany w podatku VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że z dniem 01.01.2017 r., weszły w życie zmiany w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi:

1. Objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia usług budowlanych, które zostały wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 14; obejmują one usługi z działu 41, 42 i 43 PKWiU. W odniesieniu do usług budowlanych, zasada odwróconego obciążenia będzie mieć zastosowanie tylko gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

2. Likwidacji rozliczeń za okresy kwartalne dla ?Dużych? Podatników składających dotychczas deklaracje VAT-7D. Podatnicy są zobowiązani począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. składać miesięczne deklaracje VAT-7.

3. Braku możliwości rozliczeń kwartalnych dla Małych Podatników, rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Regulacja ta ma zastosowanie również do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni począwszy od 1 października 2016 r. Podatnicy są zobowiązani począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. składać miesięczne deklaracje VAT-7.

4. Obowiązku składania deklaracji VAT w formie elektronicznej przez Podatników:

– obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

– będących dostawcami towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca oraz będących nabywcami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 /odwrotne obciążenie/,

– obowiązanych, zgodnie z art.45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji,informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podatnicy zatrudniający powyżej 5 pracowników oraz biura rachunkowe).

5. Obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie w formie elektronicznej, dotyczy to zarówno VAT-UE jak i VAT-27 oraz ich korekt. Wprowadzono obowiązek składania ww. informacji wyłącznie za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Termin na złożenie informacji podsumowującej – do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu określonych transakcji.

6. Podniesienia na 2017 r. limitu zwolnienia z VAT z kwoty 150.000 zł do kwoty 200.000 zł.

7. Przywrócenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje) za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Sankcje będą liczone wg stawek: 20%(stawka obniżona), 30%(stawka standardowa), 100% (stawka podwyższona).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 15.12.2016 r., poz.2024.

 

Opracowanie dla Gazety Wielickiej: Iwona Kwiecień Starszy Komisarz Skarbowy Urząd Skarbowy w Wieliczce

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!