Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Nowe przepisy VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że dd 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowy zapis ustawy o podatku od towarów i usług obligujący wszystkich podatników składających deklaracje VAT do składania ich wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system E-Deklaracje oraz prowadzenia ewidencji VAT za pomocą programów komputerowych. Obowiązki te powiązane są z obowiązkiem przesyłania przez wszystkich podatników VAT od 01.01.2018 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zwraca się z prośbą o sprawdzenie i zaktualizowanie danych kontaktowych firm Państwa klientów, w szczególności ich adresów e-mail oraz telefonów komórkowych.

Zgłoszenie adresu e-mail (ewentualnie nr telefonu komórkowego) ułatwi kontakt z przedsiębiorcą jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności ? przedsiębiorca otrzyma wówczas powiadomienie bezpośrednio z poziomu Ministerstwa Finansów w postaci:
e-mail z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl – na adres elektroniczny lub
wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu komórkowego.
Pozwoli to na szybkie sprawdzenie i ewentualne skorygowanie rozbieżności między plikiem JPK, deklaracją VAT czy informacją VAT-UE bez wszczynania przez urząd skarbowy czynności sprawdzających lub kontrolnych.

Dane kontaktowe należy aktualizować na wnioskach CEIDG-1 bądź na właściwych formularzach: NIP-8, NIP-2 lub NIP-7.

Wszelkich potrzebnych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu lub znajdą je Państwo pod adresem www.jpk.mf.gov.pl

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-szkoleniowa ?WTORKI Z JPK?. Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek listopada 2017 r., w siedzibie Urzędu, w sali 300, w datach i godzinach:
– 07.11.2017 r. – 10.00
– 14.11.2017 r. – 13.00
– 21.11.2017 r. – 10.00
– 28.11.2017 r. – 13.00

Podstawa prawna: art. 109 ust. 8a w związku z art. 99 ust.11b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz 1221 z p.zm.).

Sporządził:
Jarosław Świerkosz
Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej
i Wymiany Informacji Międzynarodowej
w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

Dodaj komentarz