Gazeta Wielicka - Najnowsze wiadomości z Wieliczki, Niepołomic, Gdowa, Kłaja i Biskupic

Wielicka Czwórka świeci odblaskowym przykładem

Tak jak w ubiegłych latach również i w tym roku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce, wzięła udział w Małopolskim Konkursie ?Odblaskowa Szkoła?, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, którego głównym celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, poprzez promowanie noszenia odblasków wśród pieszych.

W ciągu dwóch miesięcy konkursowych zmagań zorganizowanych zostało wiele lokalnych atrakcji i imprez, które zachęcały uczniów, ich rodziny i wszystkich mieszkańców Wieliczki do noszenia odblasków oraz poznawania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drogach. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z Policjantami oraz Strażakami, brać udział w ogólnoszkolnych konkursach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wziąć udział w Odblaskowych Biegach, bawić się w czasie odblaskowej dyskoteki, prezentować samodzielnie zaprojektowane stroje podczas Pokazu Odblaskowej Mody, a także uczestniczyć w Odblaskowym Sprzątaniu Świata. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali również Odblaskowy Pochód ulicami Wieliczki, podczas którego rozdawali napotkanym przechodniom ulotki informujące o tym, jak ważne jest noszenie odblasków oraz przekonywali, że nawet mały odblask może uratować pieszemu życie.
Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte w ramach konkursu działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości dzieci, ich rodzin oraz mieszkańców regionu, na temat zasad i bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas poruszania się po drogach. Liczymy na to, że ogromna liczba rozdanych w ramach konkursów odblasków spowoduje, że wszyscy uczniowie szkoły będą bezpieczniejsi i lepiej widoczni przez kierowców nawet po zmroku.

Pamiętajmy, że w Polsce jest ustawowy obowiązek noszenia odblasków przez dzieci do 15tego roku życia oraz przez wszystkich pieszych poruszających się po drogach poza terenem zabudowanym. Dzięki działaniom organizowanym przez małopolskie szkoły w ramach konkursu ?Odblaskowa Szkoła? coraz więcej osób jest świadomych, jak ważne w stroju pieszego są odblaskowe elementy więc i my pamiętajmy o tym by świecić odblaskowym przykładem!

Agata Wiatrek
Szkolny koordynator Konkursu ?Odblaskowa Szkoła?
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce

Dodaj komentarz