Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Organizacja ruchu w czasie Światowych Dni Młodzieży

W czasie Światowych Dni Młodzieży na terenie powiatu wielickiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi rozwiązaniami i zastosowanie się do nich.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów oraz mieszkańców powiatu wielickiego zachodzi konieczność ograniczenia ruchu pojazdów. Zostały wyznaczone dwie strefy ograniczenia.

Zasięg Stref został wyznaczony na spotkaniach, które były organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, ZIKiT w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego.
Przy wyznaczaniu strefy brane były przede wszystkim względy zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia imprezy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, przedstawiciele zarządzających ruchem na podległym im terenie, zarządcy dróg, przedstawiciele PKP.

Opis stref ograniczenia oraz zasady poruszania się .

Strefa I. Strefa wokół wydarzeń centralnych
Strefa ograniczona na terenie Powiatu Wielickiego od południa drogą krajową nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, od wschodu drogą wojewódzką nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do granicy linii kolejowej relacji Podłęże ? Nowa Huta, od Północy linią kolejową relacji Podłęże ? Nowa Huta i rzeką Wisła oraz od zachodu granicą m. Kraków.

Ograniczenia:
Brak możliwości swobodnego poruszania się pojazdami. Dopuszcza się ruch pojazdów służb odpowiedzialnych za obsługę wydarzeń centralnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy i uczestników ŚDM. Mieszkańcy strefy będą wjeżdżać do strefy na podstawie decyzji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Ruch w tej strefie będzie znacznie ograniczony z uwagi na planowaną liczbę pielgrzymów poruszających się do wejść na miejsce Wydarzeń Centralnych.

Termin wprowadzenia:
Piątek, 29 lipca 2016 roku godzina 20.00 ? niedziela, 31 lipca 2016 roku godzina 24.00

Strefa II. Strefa ograniczonego ruchu.

Strefa ograniczona na terenie Powiatu Wielickiego drogą krajową nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, drogą krajową nr 75 na odcinku od Targowiska do Krakowa oraz granicą Miasta Kraków z wyłączeniem terenu objętego strefą nr 1.
Ruch w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku przebiegającym w strefie ograniczenia nr II) odbywać się będzie na zasadach ustalonych dla strefy II.
Ruch w ciągu dróg krajowych będzie odbywał się na zasadach opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków.

Ograniczenia:
W strefie mogą poruszać się mieszkańcy Powiatu Wielickiego, pracownicy, dostawcy, interesanci dojeżdżający do firm. Pojazdy służb odpowiedzialnych za: obsługę wydarzeń centralnych, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy oraz uczestników ŚDM. Wjazd do strefy na podstawie decyzji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Termin wprowadzenia
Piątek, 29 lipca 2016 roku, godzina 20.00 ? niedziela, 31 lipca 2016 roku, godzina 24.00

Źródło i foto: Powiat Wielicki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!