Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wieliczce

?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? to projekt realizowany przez gminy w Polsce. W grudniu 2015 r. Gmina Wieliczka zakończyła realizację projektów w ramach Działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? e-Inclusion? 8. W Wieliczce projekt realizowany był dwuetapowo.

W ramach realizacji I części projektu:
–    rozbudowano infrastrukturę sieci internetowej niezbędnej do zapewnienia usług dostępu do     Internetu;
–    dostarczono i zainstalowano sprzęt komputerowy dla 240 gospodarstw domowych i 14     jednostek podległych Gminie (osiem filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, Przedszkole Samorządowe nr 2,    Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Przedszkole Samorządowe w    Mietniowie, Przedszkole Samorządowe w Strumianach, Urząd Miasta i Gminy w    Wieliczce);
–    zapewniono świadczenie usług Operatora Wykonawczego polegających na: obsłudze,     zarządzaniu oraz administrowaniu systemu a także zapewnieniu bezpłatnego dostępu do     Internetu dla 240 gospodarstw domowych oraz 14 jednostek podległych Gminie w okresie     realizacji projektu (do końca 2015 roku);
–    przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera dla 440 beneficjentów projektu.

Kwota dotacji: 3 460 240,68 zł.
Termin realizacji projektu: 31.12.2015 r.
Trwałość projektu ? 5 lat od daty zakończenia realizacji.

Natomiast w II części projektu:
–    przekazano do użytkowania sprzęt komputerowy oraz zapewniono bezpłatny dostęp do     Internetu dla kolejnych 220 gospodarstw domowych oraz w ramach działań     koordynacyjnych dla 5 jednostek podległych Gminy Wieliczka:
– Gimnazjum w Wieliczce;
– Gimnazjum w Dobranowicach;
– Gimnazjum w Golkowicach;
– Gimnazjum w Koźmicach Wielkich;
– Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich.
–    zwiększono umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej     poprzez realizację szkoleń informatycznych.

Kwota dotacji: 2 218 906,16 PLN.
Termin realizacji projektu: do 30.12.2015 r.
Okres trwałości projektu: 5 lat od daty zakończenia realizacji.

    Głównym celem projektów było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy Wieliczka. Projekty skierowane zostały do następujących beneficjentów ostatecznych:
1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania  wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
2. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych;
3. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym;
4. dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowanych do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz ośrodkami pomocy społecznej;
5. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przeprowadzono cykl szkoleń skierowanych do beneficjentów ostatecznych:
1. w zakresie obsługi komputera i Internetu,
2. w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Z beneficjentami ostatecznymi zawarte zostały umowy, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu w okresie realizacji i trwałości projektów.

Źródło: Gmina Wieliczka

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!