Gazeta Wielicka- wiadomości z powiatu wielickiego

Kolejna sesja Rady Gminy Gdów

W ostatnim tygodniu października br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Gdów. W czasie obrad zebrani zapoznali się m.in. z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Po otwarciu sesji, przywitaniu przybyłych i przedstawieniu porządku obrad Radni wysłuchali informacji Wójta z okresu międzysesyjnego. Wójt Zbigniew Wojas zaprezentował zebranym m.in. wykaz ostatnich zarządzeń, omówił działania podjęte w minionych tygodniach, opowiadał o zadaniach inwestycyjnych realizowanych obecnie na naszym terenie.

W dalszej części dyskutowano m.in. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, finansowaniu i działalności Gminnej Hali Sportowej w Gdowie, remoncie mostu w Niegowici i modernizacji dróg lokalnych wykorzystywanych obecnie jako objazdy, naprawie chodnika w Winiarach i innych. Następnie zebrani wysłuchali prezentacji dotyczącej projektu DOBRY CZAS NA BIZNES, którą wygłosiła Dorota Zawiślan z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Podczas obrad wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej gminy Gdów na 2016r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 ? 2025. Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bilczyce. Projekt dokumentu szczegółowo przedstawili: główny projektant Jacek Banduła oraz kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości Beata Wróbel ? Cichecka. Przedstawili oni całą procedurę przygotowania dokumentu, konsultacji, ustaleń oraz odpowiadali na liczne pytania zebranych. Następnie Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej działki zabudowanej budynkiem Gminnej Hali Sportowej w Gdowie przez Centrum Kultury w Gdowie, a także uchwaliła cennik opłat za korzystanie z obiektu.

W dalszej części obrad zebrani wysłuchali informacji wójta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Obszerne sprawozdanie zawierające m.in. dane o ilości uczniów w poszczególnych placówkach, ilości oddziałów, strukturze zatrudnienia nauczycieli, doskonaleniu i awansie zawodowym nauczycieli, frekwencji uczniów, dowozach uczniów do szkół, organizacji zajęć pozalekcyjnych, wydatkach na remonty i inwestycje, realizacji projektów edukacyjnych, wynikach egzaminów, osiągnięciach uczniów i inne przedstawiła dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty Julita Natkaniec.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Ciężarek oraz Sekretarz Józef Zając przedstawili informację na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązanie do ich złożenia. Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie. Treści podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Gmina Gdów

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!